Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nowe ulgi technologiczne w "Polskim Ładzie"

Szanowni Państwo,
 
Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępny zarys nowych ulg technologicznych, które mają zostać wprowadzone jako element „Polskiego Ładu”. Ulgi te przeznaczone są dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, a więc również działalność informatyczną. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia wspomnianych, nowych ulg technologicznych, które mogą być dla Państwa interesujące:

1. Umożliwienie jednoczesnego zastosowania Ulgi Badawczo-Rozwojowej oraz Ulgi IP Box. Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box), nie miał możliwości korzystania z obu ulg w tym samym roku podatkowym. Teraz ma się to zmienić, dzięki czemu możliwe ma być podwyższenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej, a jednocześnie opodatkowanie zysków stawką 5%.

2. Ulga na prototypy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że ulga będzie dotyczyła produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, jeżeli powstał w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.Ze wstępnych koncepcji wynika, że możliwe będzie odliczenie od podstawy obliczenia podatku określonych kosztów (w tym kosztów wytworzenia środków trwałych potrzebnych do produkcji próbnej, kosztów ich ulepszenia czy kosztów materiałów i surowców na produkcję próbną), przy czym odliczenie będzie mogło wynosić maksymalnie 30% tych kosztów i nie więcej niż 10% dochodu podatnika.

3. Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację dotyczyć ma:

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Ulga ma obejmować:

  • odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na inwestycje w robotyzację;
  • ulga ma być dla wszystkich firm, bez znaczenia na wielkość lub branżę;
  • ulga obejmie płatników PIT i CIT;
  • koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w ciągu roku podatkowego, a w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, dokonają dodatkowego odpisu (tak jak przy uldze na prace badawczo-rozwojowej);
  • ulga będzie obowiązywać przez pięć lat - do końca 2025 roku.

4. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. 
 Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. W ramach nowej ulgi ich wynagrodzenia będą szczególną kategorią wydatków kwalifikowanych. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Więcej informacji na temat powyższych ulg przeczytać można na stronie Ministerstwa Finansów:

            Ulgi na innowacje (podatki.gov.pl)
 
Obecnie czekamy na konkretne propozycje legislacyjne, które wprowadzałyby powyższe ulgi. Niewykluczone, że ostateczny kształt tych rozwiązań będzie różnił się od pierwotnych założeń. Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich nowościach na ten temat.

Jeżeli po lekturze powyższej informacji pojawią się jakieś wątpliwości lub będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt, 

Kontakt: 


Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com
00 48 601 82 69 90


Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com
00 48 600 387 126


Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
00 48 660 636 230


Joanna Fiema-Kurek
Associate
joanna.fiema@hoganlovells.com
00 48 600 380 967


Jan Starybrat
Associate
jan.starybrat@hoganlovells.com
00 48 510 246 979

Marzenna Aleksandrowicz
Asystentka
marzenna.aleksandrowicz@
hoganlovells.com
 
48 22 5292931

Agnieszka Cudna-Majkowska
Asystentka
agnieszka.cudna-majkowska
@hoganlovells.com
 
48 22 5292981

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!