Analizy i badania

Nowe regulacje dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

<p style="text-align: justify;"><strong>4 września weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wymaga istotnych zmian zarówno w zakresie środków stosowanych celem zabezpieczenia informacji poufnych, jak i w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników.</strong></p>

>

Brak reakcji na zmianę przepisów może spowodować dotkliwe konsekwencje dla przedsiębiorców, w szczególności osłabienie ochrony informacji poufnych i utrudnione dochodzenie wynikaj?cych st?d roszczeń.  Jakie działania należy podj?ć?

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat zmian w przepisach. Jeżeli możemy wesprzeć Państwa dodatkowymi wyjaśnieniami – jesteśmy do dyspozycji.

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska  
radca prawny, partner
współzarz?dzaj?ca praktyk?
prawa własności intelektualnej
aleksandra.wedrychowska@wkb.pl

Wioleta Polak  
radca prawny, counsel
zarz?dzaj?ca praktyk?
prawa pracy
wioleta.polak@wkb.pl  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!