Analizy i badania

Nowe projekcje FED mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2971 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

Od poniedziałku do środy kurs EURPLN znajdował się w trendzie spadkowym, czemu sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka. Wyższemu apetytowi na ryzykowne aktywa sprzyjała mniejsza niepewność na rynku po tym jak w poniedziałek prezydent USA D. Trump ogłosił oczekiwan? przez inwestorów decyzję o wprowadzeniu podwyższonych ceł na import z Chin, tym razem na towary o ł?cznej wartości 200 mld USD. W czwartek i w pi?tek złoty tracił na wartości. W pi?tek jego osłabienie zwi?zane było ze spadkiem kursu EURUSD po publikacji słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro.

W ubiegłym tygodniu odnotowano również wyraźne umocnienie złotego względem funta brytyjskiego (o 1,1%). Wynikało ono ze znacz?cego wzrostu kursu EURGBP, do którego doszło w pi?tek, po tym jak premier Wielkiej Brytanii T. May w swoim wyst?pieniu ogłosiła, że negocjacje w sprawie Brexitu osi?gnęły impas.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowane na środę posiedzenie FED. Uważamy, że publikacja nowych projekcji makroekonomicznych FOMC może doprowadzić do lekkiego osłabienia polskiej waluty. Liczne dane z USA (finalne dane o PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? w naszej ocenie w cieniu posiedzenia FED i będ? naturalne dla złotego. Pozytywna dla polskiej waluty może być natomiast zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Wyniki badań koniunktury w Niemczech (Ifo) oraz w Chinach (Caixin PMI) będ? naszym zdaniem neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!