Aktualności firm stowarzyszonych

Nowe biuro Dentons w Nikaragui zwiększa zasięg firmy w Ameryce Środkowej

<p style="text-align: justify;">Otwarcie nowego biura dowodzi unikalnej pozycji największej na świecie kancelarii prawnej i ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów w Ameryce Środkowej i Łacińskiej, na Karaibach oraz w innych częściach świata.</p>

>

Dentons ogłosił dziś otwarcie swojego nowego biura w Nikaragui, co wpisuje się w strategię rozwoju firmy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Na czele Dentons Muñoz w Nikaragui stanie Edgard Torres, maj?cy doświadczenie w obszarze prawa konstytucyjnego, cywilnego, prawa pracy, a także rozwi?zywania sporów. Jego praktyka obejmuje doradztwo zarówno podmiotom krajowym, jak i międzynarodowym i globalnym, które s? aktywne w Nikaragui.

Nowe biuro ł?czy siły z otwartymi wcześniej biurami Dentons w Gwatemali, Salwadorze, Panamie oraz San José i Guanacaste w Kostaryce pod szyldem Dentons Muñoz. Zatrudnia sześciu prawników i mieści się w Managui, stolicy Nikaragui. Sześć biur Dentons w sześciu krajach Ameryki Środkowej zyska unikaln? pozycję, która umożliwi kancelarii obsługę rosn?cej działalności transgranicznej w regionie Ameryki Środkowej oraz świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dla klientów na całym świecie. Klienci Dentons Muñoz zyskaj? zaś dostęp do doświadczenia i umiejętności ponad 9000 prawników pracuj?cych w 78 krajach.

Ten nowy etap ekspansji geograficznej jest ściśle zwi?zany z otwarciem działalności Dentons na Karaibach i zapowiadanym zamiarem poł?czenia z firm? Larrain Rencoret Urzua w Chile. Działania te s? konsekwencj? dynamicznej ekspansji w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w tym strategicznego sojuszu z brazylijsk? kancelari? Vella Pugliese Buosi Guidoni, jak również poł?czenia z kancelari? Gallo Barrios Pickmann w Peru. S? one również następstwem wcześniejszego wejścia na rynek Dentons Muñoz, Dentons López Velarde w Meksyku oraz Dentons Cardenas & Cardenas w Kolumbii. Tak szybki wzrost jest części? długoterminowej strategii Dentons, której celem jest zbudowanie obecności firmy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

„Pozycja jedynej globalnej firmy prawniczej obecnej w Ameryce Środkowej po raz kolejny stawia nas w czołówce firm prawniczych na świecie i zapewnia nam wyj?tkowe możliwości obsługi naszych klientów, których potrzeby w tym regionie zauważalnie rosn?”, mówi Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.

„Bior?c pod uwagę wzajemne powi?zania pomiędzy gospodarkami Ameryki Środkowej a gospodarkami pozostałych krajów na kontynencie, widzimy realne możliwości świadczenia usług, którym nie mog? sprostać inne globalne firmy”, dodaje Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.

„Dzięki zwiększeniu naszej obecności w Ameryce Środkowej oraz tegorocznym zrealizowanym już poł?czeniom na Karaibach i zapowiadanemu poł?czeniu z Larrain Rencoret Urzua w Chile, jak  również poprzednimi poł?czeniom w Peru, Meksyku i Kolumbii, a także strategicznemu sojuszowi w Brazylii, byliśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu transakcji transgraniczych w regionie".

„Doł?czenie do nas Edgarda Torresa i jego zespołu jest elementem naszej strategii poszerzania oferty w regionie”, stwierdził José Antonio Muñoz, Partner Zarz?dzaj?cy w Regionie Ameryki Środkowej. „Owarcie biura w Nikaragui jest kamieniem milowym dla regionu, zapewniaj?c nowatorskie usługi dla klientów działaj?cych w tej części świata. Planujemy dalszy rozwój w Ameryce Środkowej, w tym docelowo otwarcie biura w Belize".

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations & Communications
Manager T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064
E: joanna.gierak-onoszko@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!