Podsumowanie wydarzeń

Nowa identyfikacja wizualna CCIFP

<p style="text-align: justify;">Na Walnym Zgromadzeniu CCIFP, które odbyło się 19 listopada podjęto decyzję o zmianie logotypu i nazwy Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.</p> <p style="text-align: justify;">Decyzja ta wynika z chęci ujednolicenia identyfikacji wizualnej wszystkich Izb Francuskich za granicą należących do CCI France International. Już ponad 80 z blisko 115 Izb Francuskich za Granicą zaadaptowało swoją identyfikację wizualną do nowego wzoru, który jest również wspólny dla regionalnych izb przemysłowo-handlowych w całej Francji.</p>

>

Wytyczne_używania_logo_CCIFP_PDF_>>>

Logo_CCIFP_do_pobrania_>>>

Wspólna identyfikacja ma na celu:

  • większ? rozpoznawalność wśród klientów we Francji i na świecie
  • mocniejsz? pozycję wobec instytucji we Francji oraz izb zagranicznych innych krajów
  • większ? synergię pomiędzy francuskimi izbami na świecie i lepszy transfer wiedzy, doświadczeń, kontaktów.

Etapy zmiany logotypu

  • Od 19 listopada do 13 stycznia zarówno obecny logotyp CCIFP, jak i nowy będ? obowi?zuj?ce i stosowane wymiennie. Na wszelkich materiałach wizualnych CCIFP będzie informować o zmianie logotypu, dlatego też występować będ? obie wersje loga.

  • Od 13 stycznia CCIFP stosować będzie wył?cznie nowy logotyp, zarówno na stronie internetowej, w komunikatach mailowych, jak i we wszelkiej komunikacji marketingowej.

Zmiana nazwy

Od 19 listopada CCIFP stosować będzie nazwę Francusko-Polska Izba Gospodarcza / CCI France Pologne. Będzie ona zastępować dotychczasow? nazwę na wszelkich materiałach marketingowych publikowanych przez CCIFP.

UWAGA! Na wszelkich dokumentach urzędowych oraz księgowych (faktury, korekty, duplikaty, itp.), do momentu rejestracji nowego statutu w KRS nadal stosowana będzie stara nazwa CCIFP, czyli Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce. Rejestracja nowego statutu nast?pi najwcześniej w lutym 2015 roku. O zakończeniu rejestracji statutu i oficjalnej zmianie nazwy na dokumentach urzędowych i księgowych zostan? Państwo poinformowani osobnym pismem.

Wytyczne_używania_logo_CCIFP_PDF_>>>

Logo_CCIFP_do_pobrania_>>>

Do pobrania

Download Wytyczne_uzywania_logo__ccifp.pdf  (PDF • 26 KB) Download LOGO_CCIFP.zip  (ZIP • 922 KB) Download Wytyczne_uzywania_logo_CCIFP.pdf  (PDF • 183 KB) Download Wytyczne_uzywania_logo_CCIFP.zip  (ZIP • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!