Aktualności firm stowarzyszonych

Nowa dyrektor ds. zarządzania w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Caroline Gardiner została dyrektorem ds. zarządzania na region EMEA w dziale globalnej obsługi najemców w międzynarodowej firmie doradczej Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

W ostatnich trzech latach Caroline Gardiner pełniła funkcję doradcy w banku Citigroup, który znajduje się w gronie firm umieszczonych na liście Fortune 500. Jako dyrektor ds. projektów odpowiadała tam za globalny outsourcing usług zarz?dzania obiektami w 98 krajach w czterech regionach.

Caroline zdobyła bogate doświadczenie w dziedzinie zarz?dzania nieruchomościami i zajmowała wysokie stanowiska w sektorze bankowym. Była dyrektorem ds. projektów odpowiedzialnym za globalny outsourcing usług zarz?dzania w banku Barclays w trzech regionach i 54 krajach, a następnie awansowała na stanowisko tymczasowego dyrektora ds. zarz?dzania na cały świat. Wcześniej w banku HSBC uczestniczyła w stworzeniu zorientowanego na usługi modelu operacyjnego zarz?dzania nieruchomościami we współpracy z wieloma partnerami i była odpowiedzialna za wprowadzanie zmian i transformację biznesow?.

Zanim zwi?zała się zawodowo z sektorem bankowym, Caroline zajmowała wysokie stanowiska kierownicze w koncernach specjalizuj?cych się w usługach cateringowych dla firm, m.in. w Grupie Compass oraz Directors Table (fine dining) z grupy Sodexho – była odpowiedzialna za rozwój biznesu i wprowadzenie usług zarz?dzania obiektami.

James Maddock, dyrektor działu globalnej obsługi najemców w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, powiedział:„Zarz?dzanie obiektami jest głównym obszarem naszej działalności. Nasi klienci, wśród których s? największe firmy i organizacje świata, będ? mogli skorzystać z bogatego doświadczenia Caroline w zakresie zarz?dzania oraz realizacji dla wiod?cych koncernów projektów zwi?zanych z transformacj? biznesow? i reorganizacj? miejsc pracy”.

Caroline Gardiner doł?czy do firmy Cushman & Wakefield jako Partner Międzynarodowy pod koniec bież?cego miesi?ca. Dotychczasowy dyrektor i Partner Ian Gray pozostanie członkiem wyższej kadry kierowniczej oraz obejmie funkcję dyrektora ds. realizacji projektów na rzecz klientów koncentruj?c się na dalszym rozwoju obsługi klientów.

Steve Quick, dyrektor generalny działu globalnej obsługi najemców, powiedział:  „Bardzo się cieszymy, że tak powszechnie szanowana specjalistka doł?cza do naszego globalnego zespołu, w ramach którego będzie odpowiadała za rozwój innowacji, realizację projektów na rzecz klientów oraz nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług. Dzięki zaangażowaniu Caroline oraz wspieraniu najemców globalnych w regionie EMEA wzmocnimy nasz model funkcjonowania, a klienci uzyskaj? dostęp do najnowszych rozwi?zań”.

Caroline Gardiner, nowa dyrektor ds. zarz?dzania obiektami w dziale globalnej obsługi najemców w regionie EMEA, powiedziała:„Korporacje coraz częściej decyduj? się na outsourcing części lub całości zadań zwi?zanych z zarz?dzaniem i eksploatacj? obiektów. Sektor ten znajduje się obecnie na bardzo ciekawym etapie rozwoju, a zdobyta wiedza i wsparcie zespołu pomog? mi opracować strategię wzrostu, dostosować ofertę w skali globalnej oraz zwiększyć możliwości w zakresie inteligentnego i zintegrowanego zarz?dzania obiektami z korzyści? dla dotychczasowych i nowych klientów”.

Dział globalnej obsługi najemców w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield wspiera najemców w zakresie podejmowania przemyślanych decyzji biznesowych w celu optymalnego wykorzystania zajmowanej powierzchni.

***

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.pl  oraz na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!