Analizy i badania

Nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce zwiększyła się w marcu o 0,8% r/r wobec wzrostu 3,9% w lutym

<p style="text-align: justify;">Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w marcu o 3,0% r/r wobec wzrostu 6,2% w lutym. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku spadku realnej dynamiki sprzedaży detalicznej były niższe tempa wzrostu sprzedaży w kategoriach "włókno, odzież, obuwie” oraz "meble, RTV, AGD” (por. MAKROpuls z 19.04.2016).</p>

>

W przypadku obu tych kategorii w kierunku obniżenia dynamiki sprzedaży oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku dynamiki sprzedaży w kategorii "włókno, odzież, obuwie” mogły przyczynić się również mniej korzystne warunki meteorologiczne w porównaniu do marca ub. r. ograniczaj?ce zakupy ubrań z kolekcji wiosenno-letniej. W kategorii "meble, RTV, AGD” czynnikiem negatywnym dla dynamiki sprzedaży mogła być dodatkowo perspektywa wypłat środków z programu 500+, sprzyjaj?ca odkładaniu zakupów na kolejne miesi?ce. W I kw. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych nie zmieniła się w stosunku do IV kw. ub. r. i wyniosła 4,4% r/r. Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,0% r/r w IV kw. ub. r. do 3,4% w I kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!