Analizy i badania

Nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce zwiększyła się w maju o 1,8% r/r wobec spadku o 1,5% w kwietniu

<p style="text-align: justify;">Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w maju o 4,7% r/r wobec wzrostu o 1,5% w kwietniu.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej w maju było ust?pienie efektu zwi?zanego z przesunięciem daty Świ?t Wielkiejnocy, które znalazło odzwierciedlenie przede wszystkim w silnym zwiększeniu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” oraz w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”. Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży w maju był silny wzrost realnej sprzedaży pojazdów samochodowych spowodowany oddziaływaniem efektu niskiej bazy sprzed roku zwi?zanej z niepewności? przedsiębiorców co do interpretacji nowych przepisów podatkowych (por. MAKROpuls z 18.06.2015). Dane stanowi? wsparcie naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji zwiększy się w II kw. do 3,3% r/r wobec 3,1% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!