Analizy i badania

Nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w październiku o 0,8% r/r wobec 0,1% we wrześniu

<p style="text-align: justify;">Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w październiku o 3,6% r/r wobec wzrostu o 2,9% we wrześniu. Przyspieszenie wzrostu sprzedaży było spowodowane głównie sezonowym zwiększeniem zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej, które w tym roku nastąpiło później w związku z wyjątkowo ciepłym sierpniem i wrześniem (por. MAKROpuls z 19.11.2015).</p>

>

Dane o sprzedaży detalicznej stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? konsumpcja prywatna w IV kw. zwiększy się o 3,3% r/r wobec 3,1% w III kw. Pewne ryzyko w dół dla naszej prognozy stanowi? natomiast opublikowane w ubiegłym tygodniu listopadowe wyniki badań koniunktury konsumenckiej. Odnotowano w nich szeroki zakres poprawy nastrojów gospodarstw domowych (m. in. wzrost wskaźników dla oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju). W naszej ocenie poprawa spowodowana była optymizmem konsumentów zwi?zanym z wyborem nowego rz?du. Spadek miał został jednak odnotowany w przypadku wskaźnika dla obecnego dokonywania ważnych zakupów. Sygnalizuje to, że poprawa nastrojów konsumentów nie przełoży się od razu na wzrost konsumpcji, gdyż gospodarstwa domowe ze zwiększeniem swojego spożycia będ? czekać na napływ środków m.in. z programu 500 zł na jedno dziecko w przyszłym roku (patrz poniżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!