Analizy i badania

Nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w lutym o 1,3% r/r wobec wzrostu o 0,1% w styczniu

<p style="text-align: justify;">Liczona w cenach stałych sprzedaż wzrosła w lutym o 2,4% r/r wobec 3,3% w styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku znaczącego zmniejszenia dynamiki sprzedaży pomiędzy styczniem a lutym był efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części”, związany z silnym wzrostem popytu na samochody w wyniku przejściowych zmian zasad odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodów osobowych z homologacją ciężarową (por. MAKROpuls z 18.03.2015).</p>

>

W najbliższych miesi?cach w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej oddziaływać będzie wygaśnięcie wspomnianego wyżej efektu wysokiej bazy oraz dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, wspierana przez wzrost inwestycji przedsiębiorstw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!