Analizy i badania

Nominalna dynamika wynagrodzeo w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 3,5% r/r wobec 4,8% w maju

<p style="text-align: justify;">Naszym zdaniem, w kierunku spowolnienia wzrostu płac oddziaływało m.in. ustąpienie efektu wypłat premii w przedsiębiorstwach zajmujących się rafinacją ropy naftowej (por. MAKROpuls z 16.07.2014).</p>

>

Roczna dynamika zatrudnienia w czerwcu nie zmieniła się w stosunku do maja i wyniosła 0,7% r/r. W efekcie, w II kw. 2014 r. realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło 4,5% r/r (najwyżej od I kw. 2011 r.) wobec 3,6% r/r w I kw. Dane stanowi? zatem wsparcie dla naszej prognozy wzrostu realnej dynamiki konsumpcji z 2,6% r/r w I kw. do 2,9% w II kw. br.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!