Analizy i badania

Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw spadła w kwietniu do 3,7% r/r wobec 4,9% w marcu

<p style="text-align: justify;">Do zmniejszenia wskaźnika w znacznym stopniu przyczyniło się wygaśnięcie efektu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w marcu br. w niektórych branżach (por. MAKROpuls z 19.05.2015).</p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 4,8% r/r wobec 6,5% w marcu. Roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w kwietniu w porównaniu do marca i wyniosła 1,1%. W efekcie realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyło się do 6,0% r/r wobec 7,7% w marcu i 6,8% w I kw. Dane nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji w II kw. br. wzrośnie do 3,7% r/r wobec 3,5% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!