Partnerzy

Nominacje w konkursie PRIX GALIEN Polska 2016

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong>13 września br. kapituła Prix Galien Polska pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika ogłosiła listę nominowanych w 4 kategoriach konkursowych. W tym roku w konkursie pojawiło się 18 zgłoszeń – wiele na bardzo wysokim poziomie, spośród których kapituła wybrała nominowanych. Zwycięzców polskiej edycji tego najbardziej prestiżowego na świecie konkursu w zakresie medycyny i farmacji poznamy już 16 listopada podczas uroczystej gali, która w tym roku odbędzie się w Hotelu Hilton w Warszawie.</strong></span></p>

>

  „Wszystkie nasze nominacje to już duże wyróżnienie” powiedziała prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, wiceprzewodnicz?ca kapituły.

PRIX GALIEN Polska 2016 - nominacje:

I. kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy:

1.1 innowacyjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu otwartym:

a. AMGEN BIOTECHNOLOGIA Z O.O. za: evolocumab – pierwsze całkowicie ludzkie przeciwciało monoklonalne zatwierdzone na świecie, wskazane u dorosłych chorych z pierwotn? hipercholesterolemi?: rodzinn? heterozygotyczn? i mieszan? oraz homozygotyczn? lub mieszan? dyslipidemi?.

b. BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SP. Z O.O. za: empagliflozynę – jedyny, nowoczesny, doustny lek przeciwcukrzycowy zmniejszaj?cy ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38%. Cukrzyca typu 2 to obecnie jeden z najistotniejszych czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych s? najczęściej stwierdzanymi zgonami wśród chorych na cukrzycę typu 2 i stanowi? ok. 50-70% zgonów w tej grupie pacjentów.

c. SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O. za: alirokumab - stosowany w leczeniu wysokiego stężenia „złego cholesterolu”, umożliwia redukcję jego stężenia o ponad 60% i osi?gnięcie docelowych stężeń nawet u ponad 90% chorych z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których standardowa terapia jest nieskuteczna - także u pacjentów z hipercholesterolemi? rodzinn? i nie toleruj?cych statyn.

1.2 innowacyjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu zamkniętym:

a. JANSSEN-CILAG POLSKA SP. Z O.O. za: ibrutynib - innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorych na przewlekł? białaczkę limfocytow?, chłoniaka z komórek płaszcza i makroglobulinemię Waldenströma.

1.3 innowacyjna szczepionka:

a. MSD POLSKA SP. Z O.O. za: 9-walentn? szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowan?, adsorbowan?) posiadaj?c? aktualnie najszerszy możliwy zakres ochrony przed chorobami wywoływanymi przez wirusa HPV.

1.4 innowacyjny sierocy produkt leczniczy:

a. AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. za: blinatumomab – pierwsz?, przełomow? immunoterapię zarejestrowan? do stosowania u pacjentów z nawrotow? lub oporn? ostr? białaczk? limfoblastyczn? z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia.

b. ASTRAZENECA PHARMA POLAND SP. Z O.O. za: olaparyb – pierwszy lek celowany w terapii chorych z rakiem jajnika z mutacj? w genie BRCA1/2. Odpowiada na istotne potrzeby kliniczne dobrze zdefiniowanej pod względem molekularnym grupy chorych, a jego mechanizm działania otwiera now?, bardzo obiecuj?c?, klasę leków przeciwnowotworowych skoncentrowanych na hamowaniu odpowiedzi na uszkodzenia DNA.

II. kategoria: Innowacyjne odkrycie naukowe:

a. Prof. dr hab. Grażyna Ginalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie za: kościozastępczy biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej – popularnie nazwany „sztuczn? kości?” to oryginalne rozwi?zanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji.

III. kategoria: Innowacyjny wyrób medyczny:

nominacji nie przyznano

IV. kategoria: Innowacyjna kampania zdrowotna:

a. SERVIER POLSKA SP. Z O.O. za: „Servier dla Serca” - profilaktyczno-edukacyjn? kampanię, której głównym celem jest edukacja i zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wynikaj?cych z nich zagrożeń, a także badania profilaktyczne i promocja profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zgłoszonym i gratulujemy nominowanym !

***

O PRIX GALIEN w Polsce:

Nagroda Prix Galien przyznawana jest jako dowód uznania dla innowacyjnych rozwi?zań w dziedzinie produktów leczniczych oferowanych przez firmy farmaceutyczne, wyrobów medycznych, a także stanowi wyróżnienie dla przełomowych dokonań i odkryć naukowców oraz kampanii zdrowotnych, których innowacyjność może mieć przełomowy wpływ na diagnostykę, leczenie i/lub zapobieganie chorobom u ludzi, zmianę stylu życia znacz?cej grupy społecznej w kierunku większej świadomości i dbałości o zdrowie. Na straży najwyższego poziomu merytorycznego stoi niezależna kapituła, gromadz?ca 14 wybitnych postaci środowiska farmaceutycznego i medycznego pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika, wyśmienitego onkologa i hematologa.

Serwis PR: Anna Jagnyziak, 7PR,mobile: +48.502.555.165, e-mail: ania@7pr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!