Analizy i badania

Niższe "czternastki” ograniczyły wzrost wynagrodzeń

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w lutym do 3,9% r/r wobec 4,0% w styczniu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i lekko powyżej konsensusu rynkowego (3,8%).</p>

>

Naszym zdaniem, głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki płac pomiędzy lutym a styczniem była niepełna wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w górnictwie (tzw. "czternastka”). Kompania Węglowa podjęła decyzję o wypłacie w lutym tylko 30% tego dodatku (reszta zostanie uregulowana do czerwca). Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci czternastki do końca czerwca. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 4,8% r/r wobec 5,0% w styczniu, na co złożyły się spowolnienie wzrostu nominalnych płac i wyższa inflacja CPI (-0,8% r/r wobec -0,9% w styczniu, por. MAKROpuls z 15.02.2016).  

Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować w przedziale 3,5-4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem. W kierunku spowolnienia wzrostu wynagrodzeń będ? oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!