Analizy i badania

Niższe "czternastki” ograniczyły wzrost wynagrodzeń

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w lutym do 3,2% r/r wobec 3,6% w styczniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i nieznacznie powyżej naszej prognozy(3,1%).</p>

>

Naszym zdaniem, głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki płac pomiędzy lutym a styczniem była niepełna wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w górnictwie (tzw. "czternastka”). Kompania Węglowa podjęła decyzję o wypłacie w lutym tylko 40% tego dodatku (reszta zostanie uregulowana do czerwca), a Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci czternastki w dwóch równych ratach (w lutym i we wrześniu). Szacujemy, że powyższe przesunięcie wypłat obniżyło roczn? dynamikę nominalnych wynagrodzeń w lutym o ok. 0,3 pp.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 5,0% r/r wobec 5,1% w styczniu, na co złożyły się spowolnienie wzrostu nominalnych płac i oddziałuj?ca w przeciwnym kierunku niższa inflacja CPI (-1,6% r/r wobec -1,4% w styczniu, por. MAKROpuls z 13.02.2015). Oczekujemy, że w marcu roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie podobnym do odczytu lutowego, co będzie skutkiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku zwi?zanego z realizacj? wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach przetwórstwa przemysłowego (produkcji pozostałego sprzętu transportowego, produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz branży tytoniowej) i oddziałuj?cego w przeciwnym kierunku ust?pienia efektu wypłat niższych "czternastek”. Ważnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki nominalnych wynagrodzeń będzie również pogłębiaj?ca się w ostatnich miesi?cach deflacja, ograniczaj?ca presję na wzrost nominalnych płac.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!