Analizy i badania

Niższe ceny paliw i gazu oraz tańsze podręczniki pogłębiły deflację

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się we wrześniu do -0,8% r/r wobec -0,6% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i konsensusem rynkowym oraz lekko powyżej naszej prognozy (-0,9%).</p>

>

W kierunku obniżenia inflacji (o 0,2 pp.) oddziaływała niższa dynamika cen paliw (-15,4% r/r we wrześniu wobec -12,2% w sierpniu), będ?ca konsekwencj? kontynuacji spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Do obniżenia inflacji (o 0,1 pp.) przyczyniło się również wprowadzenie nowych, niższych taryf za paliwa gazowe, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu tempa wzrostu cen w kategorii "nośniki energii” (-0,5% r/r we wrześniu wobec 0,2% w sierpniu). W kierunku spadku inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływała również niższa dynamika cen w kategorii "rekreacja i kultura”, która zmniejszyła się we wrześniu do 0,0% r/r wobec 1,1% w sierpniu. Jej spadek był konsekwencj? zmiany ustawy o systemie oświaty, zgodnie z któr? od września br. darmowym podręcznikiem objęci zostali uczniowie kolejnych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!