Analizy i badania

Niskie ceny ropy naftowej ograniczają wzrost cen rzepaku

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 10 listopada br. w sezonie 2015/2016 będziemy mieć do czynienia z nieznacznym zmniejszeniem produkcji nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych, która spadnie o 1,0% w stosunku do poprzedniego sezonu i wyniesie 531,0 mln t. Zmniejszenie produkcji wynikać będzie przede wszystkim z niższej produkcji nasion rzepaku i bawełny.</p>

>

Jednocześnie, zgodnie z prognoz? USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 2015/2016 wyniesie 524,7 mln t (wzrost o 1,6% r/r). Czynnikiem ograniczaj?cym zużycie roślin oleistych pozostaj? utrzymuj?ce się niskie na tle historycznym ceny ropy naftowej, zwiększaj?ce jej relatywn? cenow? konkurencyjność względem biopaliw i biokomponentów. Pomimo wzrostu spożycia przy jednoczesnym spadku produkcji zapasy końcowe w sezonie 2015/2016 zwiększ? się o 2,8% r/r i wynios? 94,1 mln t. W rezultacie, wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zwiększy się nieznacznie z 17,7% w sezonie 2014/2015 do 17,9% w sezonie 2015/2016.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 2015/2016 zmniejszy się o 6,7% i wyniesie 67,1 mln t. Spadek produkcji rzepaku zwi?zany będzie z jego oczekiwanymi mniejszymi zbiorami wśród głównych producentów poza Indiami. W UE oraz Kanadzie spadek produkcji spowodowany był niekorzystnymi warunkami pogodowymi, podczas gdy na Ukrainie, w Rosji, Chinach i Australii niższa produkcja wynika z mniejszej powierzchni zasiewów. Obniżeniu ulegnie również zużycie rzepaku, które w sezonie 2015/2016 zmniejszy się o 2,8% i wyniesie 69,6 mln t. W rezultacie po uwzględnieniu zapasów pocz?tkowych, wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 7,6% wobec 10,6% w sezonie 2014/2015, co będzie oddziaływało w kierunku wzrostu cen rzepaku.

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej średnia cena skupu rzepaku w zakładach tłuszczowych w Polsce wyniosła w listopadzie 1605 zł/t wobec 1607 zł/t w październiku (wzrost o 16,6% r/r).

Oczekujemy, że w 2016 r. wzrost cen roślin oleistych hamowany będzie przez prognozowany umiarkowany wzrost cen ropy naftowej. Będzie ona ograniczała popyt na biopaliwa, a tym samym popyt na rośliny oleiste wykorzystywane w procesie ich produkcji. Znacz?ce zmniejszenie wskaźnika zapasy końcowe/zużycie na rynku rzepaku będzie w naszej ocenie oddziaływało w kierunku odchylania się jego ceny w górę od pozostałych cen roślin oleistych. Prognozujemy, że na koniec IV kw. 2015 r. cena rzepaku wyniesie 1620zł/t, I kw. 2016 r. 1690zł/t, II kw. 1640zł/t, III kw. 1650zł/t, a na koniec roku ukształtuje się na poziomie 1610zł/t. Ryzyko dla naszej prognozy stanowi? zmiany założeń dotycz?cych prognoz zbiorów roślin oleistych w sezonie 2015/2016, a także kształtowanie się cen ropy naftowej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!