Analizy i badania

Niska płynność na rynku ze względu na weekend majowy

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,85 (spadek o 1pb), 5-letnie do nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,35, a 10-letnie zwiększyły się do poziomu 2,83 (wzrost o 1pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień stawki IRS w Polsce zmieniały się w ślad za rynkiem niemieckim. W pierwszej części tygodnia obserwowany był ich wzrost, będ?cy kontynuacj? trendu zapocz?tkowanego dwa tygodnie temu. W czwartek i w pi?tek doszło do korekty. W efekcie, stawki IRS powróciły do poziomów zbliżonych do pi?tkowego zamknięcia 2 tygodnie temu. W pi?tek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 10- i 30- letnich terminach zapadalności za 4,0 mld zł przy popycie równym 5,2 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw?.  

W tym tygodniu oczekujemy niskich obrotów na rynku długu ze względu na weekend majowy. W centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC, które może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Do spadku stawek IRS mog? przyczynić się natomiast wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie. Dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem oraz ISM w przetwórstwie), strefy euro (wstępne szacunki PKB w I kw. oraz inflacji) oraz pozostałe dane Polski (wstępna inflacja) będ? w naszej ocenie neutralne dla stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!