Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Nieznaczny wzrost inflacji w maju

Zgodnie z finalnymi danymi inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w maju do 2,5% r/r wobec 2,4% w kwietniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS. Tym samym inflacja zrównała się celem inflacyjnym Rady Polityki Pieniężnej. Główną przyczyną wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (3,6% r/r wobec -1,2% w kwietniu). W niewielkim stopniu do zwiększenia inflacji przyczynił się również wzrost dynamiki cen w kategorii „nośniki energii” (do -1,9% wobec -2,2%). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływał natomiast spadek dynamiki cen w grupie „żywność i napoje bezalkoholowe” (1,6% wobec 1,9%) oraz obniżenie inflacji bazowej do szacowanego przez nas poziomu 3,8% wobec 4,1% w kwietniu.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!