Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Nieznaczny spadek cen na rynku mięsa drobiowego i jaj

W ostatnich miesiącach doszło do nieznacznej korekty i spadku cen skupu drobiu, choć pozostają one na wysokim na tle historycznym poziomie. Spadek cen w znacznym stopniu wynika rosnącej produkcji drobiu w Polsce, podczas gdy podaż tego gatunku mięsa ze strony jego pozostałych, znaczących unijnych producentów pozostaje na obniżonym poziomie. Unijna produkcja drobiu cały czas pozostaje bowiem pod wpływem strat związanych z ptasią grypą oraz skutków presji kosztowej, która w poprzednich kwartałach sprzyjała ograniczaniu produkcji. Presja kosztowa stopniowo wygasa, co w połączeniu z utrzymującymi się wysokimi cenami drobiu znajduje odzwierciedlenie w poprawie opłacalności jego produkcji. Uważamy, że będzie to czynnikiem sprzyjającym odbudowie podaży drobiu w UE w kolejnych kwartałach, co z kolei prowadzić będzie do spadku cen skupu drobiu.

W okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 19,4% r/r wobec wzrostu o 45,4% w analogicznym okresie 2022 r., co było efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów i większego wolumenu sprzedaży. Cena skupu drobiu wyniosła w kwietniu 6,28 zł/kg (0,0% r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,16 zł/kg (-6,6% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w kwietniu 2,91 wobec 2,72 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu oczekujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2023 r. wyniesie ok. 5,30 zł/kg i ok. 4,20 zł/kg na koniec 2024 r.

W ostatnich miesiącach utrzymują się wysokie na tle historycznym ceny jaj. Wynika to z ich obniżonej podaży, w znacznym stopniu będącej efektem strat spowodowanych przez ptasią grypę w Europie, a także z wysokiej presji kosztowej, z jaką zmagają się ich producenci. Dane o wylęgach niosek wskazują na zwiększające się możliwości wytwórcze producentów jaj, co w kolejnych miesiącach będzie sprzyjało obniżeniu cen. Prognozujemy, że na przełomie III i IV kw. 2023 r. spadek cen przyspieszy, co będzie wynikiem oczekiwanej przez nas nadpodaży jaj, będącej skutkiem obserwowanej obecnie bardzo wysokiej opłacalności ich produkcji.

W okresie I-III 2023 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 85,1% r/r wobec wzrost o 48,9% w analogicznym okresie 2022 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i wyższego wolumenu sprzedaży. Cena skupu jaj klasy M w kwietniu wyniosła 69,87 zł/100 sztuk (+37,2% r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 1,87 zł/kg (-8,0% r/r). W konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 37,45 wobec 25,10 przed rokiem, wskazując na bardzo silną poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2023 r. wyniesie ok. 50 zł/100 sztuk oraz ok. 45 zł/100 sztuk na koniec 2024 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu i jaj jest przebieg ptasiej grypy w kolejnym sezonie w Europie, a także tempo odbudowy bazy produkcyjnej.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!