Analizy i badania

Nieznaczne spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w cenach bieżących o 7,9% r/r w lutym wobec wzrostu o 8,2% r/r w styczniu, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (7,8%) i poniżej konsensusu rynkowego (8,0%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych nie zmieniła się w lutym w porównaniu do stycznia i wyniosła 7,7% r/r.</p>

>

Mieszany wpływ mrozów na sprzedaż detaliczn?

W kierunku zwiększenia dynamiki realnej sprzedaży detalicznej oddziaływała przede wszystkim wyższa sprzedaż w kategorii "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (8,8% r/r w lutym wobec 1,3% w styczniu). Wzrost sprzedaży w tej kategorii mog? wyjaśniać niekorzystne, w porównaniu do ub. r., warunki meteorologiczne w lutym (silne mrozy), które zwiększały popyt gospodarstw domowych na opał. Niesprzyjaj?ca pogoda najprawdopodobniej niekorzystnie wpłynęła natomiast na zakupy samochodów – dynamika sprzedaży detalicznej w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” obniżyła się w lutym do 6,9% r/r wobec 17,9% w styczniu. Pozytywny wpływ na tempo wzrostu sprzedaży detalicznej miał również powrót (po "słabszym” styczniu: spadek o 0,1% r/r) dynamiki w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” do poziomu (2,6% r/r w lutym) zgodnego z trendem obserwowanym pod koniec 2017 r. Pozostałe segmenty sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na zmianę tempa wzrostu sprzedaży.

Dobre perspektywy dla sprzedaży detalicznej i konsumpcji

Opublikowane dziś badania koniunktury konsumenckiej wskazuj? na nieznaczne pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych. Wyprzedzaj?cy Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK) obniżył się w marcu do najniższego poziomu od grudnia ub. r. Należy jednak zwrócić uwagę, że jego wartość jest nadal znacz?co wyższa w ujęciu r/r. Wskazuje to na dobre perspektywy dla wzrostu sprzedaży detalicznej w kolejnych miesi?cach. Oczekujemy, że wprowadzony od marca br. zakaz handlu w niektóre niedziele będzie miał ograniczony negatywny wpływ na sprzedaż detaliczn?. Uważamy, że konsumenci będ? kompensowali niedzielny zakaz większymi zakupami w soboty lub korzystaj?c ze sprzedaży internetowej.

W okresie styczeń-luty br. przeciętna dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 7,7% r/r wobec wzrostu o 7,0% w IV kw. ub. r., co stanowi nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r.

Dane o sprzedaży detalicznej neutralne dla kursu złotego i rynku długu

Dzisiejsza publikacja lutowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!