COVID-19  •  Podsumowanie wydarzeń

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – obowiązki zarządu, postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowego. Nagranie webinaru

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

Tematem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom pojęć niewypłacalności i zagrożenia przedsiębiorstwa niewypłacalnością oraz wskazanie jakie w przypadku ich zaistnienia obowiązki prawo nakłada na osoby zarządzające.

Uczestnicy dowiedzieli się jak zdiagnozować stan niewypłacalności i co w takim wypadku należy robić.

Omówione zostały dostępne tryby restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz podstawy funkcjonowania postępowania upadłościowego, z uwzględnieniem trybu pre-pack będącego korzystną, z punktu widzenia inwestora formułą nabycia aktywów.

Uczestnicy dowiedzieli się zarówno jak należy zachować się w przypadku problemów finansowych we własnym przedsiębiorstwie, jak również jak efektywnie korzystać z instrumentów prawnych dla realizacji uprawnień wierzyciela czy inwestora.

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!