Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Nieruchomości: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która istotnie ułatwi dotychczasowym użytkownikom wieczystym nabywanie prawa własności tych nieruchomości. 

Nowe zasady wykupu i prawo do żądania sprzedaży nieruchomości mają objąć użytkowników gruntów komercyjnych oraz przedsiębiorców. 

Zaproponowany przez ustawodawcę termin 12 miesięcy jest jednak według ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorców zbyt krótki na podjęcie decyzji o wykupie nieruchomości i zweryfikowanie, czy spełnia się odpowiednie warunki. 

Weronika Duda i Malwina Jagiełło piszą o kolejnym etapie eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego 👉 https://www.kochanski.pl/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-na-wniosek/ 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!