Aktualności firm stowarzyszonych

Niemiecka firma Kusch+Co dołącza do Grupy Nowy Styl

Grupa Nowy Styl, jeden z europejskich liderów wyposażenia biur i przestrzeni publicznych, przejmuje niemiecką rodzinną firmę Kusch+Co – producenta i dystrybutora wysokojakościowych rozwiązań meblowych dla biur, lotnisk, terminali morskich, szpitali i ośrodków opieki. Dla Kusch+Co oznacza to rozszerzenie skali działania, dla Grupy Nowy Styl – zwiększenie udziałów w europejskim rynku biurowym i mocne wejście w obiecujące segmenty zdrowia i transportu. Integracja spółek ma przynieść szereg synergii.

 

Przeprowadzona transakcja to kolejna zachodnioeuropejska akwizycja Grupy Nowy Styl, po tym, jak w 2015 roku przejęła szwajcarsk? firmę Sitag, w 2013 działaj?c? w Niemczech i Holandii spółkę Rohde & Grahl, a w 2011 roku – niemieck? markę Grammer Office.

- To kolejny krok w konsekwentnym realizowaniu strategii Grupy. Jesteśmy mocno zaawansowani w integrowaniu przejętych w poprzednich latach spółek, więc postanowiliśmy, że to dobry czas na kolejne posunięcie – mówi Adam Krzanowski, Prezes Grupy Nowy Styl.

Nowe segmenty rynku meblowego

Kusch+Co jest światow? mark? premium bardzo dobrze rozpoznawaln? w środowisku designu i architektury. Posiada mocne, komplementarne wobec oferty Grupy Nowy Styl, portfolio produktowe dla nieruchomości biurowych i obiektów publicznych, oraz kompetencje i międzynarodow? pozycję jako dostawca wyposażenia lotnisk i terminali. Siedziska i ławki Kusch+Co można spotkać w poczekalniach ponad 240 terminali pasażerskich na całym świecie, m.in. lotniska we Frankfurcie, paryskiego Roissy-Charles-de-Gaulle, Stockholm Arlanda, portów na Bali (Indonezja) czy w stolicy Kostaryki. Oferowane przez firmę specjalistyczne produkty spełniaj? najbardziej rygorystyczne normy z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonalności, designu, komfortu i walorów użytkowych.

- Razem z Kusch+Co chcemy też rozwijać mocno wyspecjalizowany segment zdrowia – jestem pewny, że z kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem nowego partnera i naszymi możliwościami produkcyjnymi będziemy w stanie oferować jeszcze korzystniejsze dla klientów rozwi?zania w tym obszarze – dodaje Adam Krzanowski.

- Wkraczamy w nowy, bardzo atrakcyjny sektor biznesu, zwiększaj?c tym samym dywersyfikację działalności. Europejski rynek opieki medycznej jest olbrzymi, a trendy demograficzne determinuj? jego dalszy wzrost – komentuje Rafał Chwast, Wiceprezes Grupy, Dyrektor Finansowy.

Współczesne miejsca leczenia to nie tylko szpitale, ale też domy opieki, mieszkania dla seniorów i inne ośrodki leczniczo-opiekuńcze. Ich wyposażenie musi sprostać wysokim wymaganiom funkcjonalnym, higienicznym, a także wizualnym - klimat wnętrza ma budować poczucie swobody, bezpieczeństwa i komfortu osób tam przebywaj?cych.

Wejście w nowe segmenty biznesu meblowego daje szanse na uzyskanie znacznych synergii.

- Cały czas poszukujemy sposobów na rozwój naszego biznesu przez lepsze i szersze wykorzystanie możliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych. Takim posunięciem było utworzenie marki Forum Seating, która ma obecnie siln? pozycję w biznesie stadionowym i audytoryjnym na świecie, czy utworzenie joint-venture i marki Stylis, która odnosi duże sukcesy w wyposażaniu hoteli na Bliskim Wschodzie – mówi Roman Przybylski, Członek Zarz?du i Dyrektor Handlowy Grupy Nowy Styl.

- Kusch+Co jest jednym z wiod?cych globalnych dostawców wyposażenia dla portów lotniczych i realizuje projekty z największymi pracowniami architektonicznymi na świecie. Głęboka integracja pozwoli nam dodatkowo wzmocnić rolę Kusch+Co w tym sektorze, dzięki dostępowi do szerokiego portfolio produktowego Grupy, zwiększeniu skali działania czy optymalizacji kosztów produkcji - podkreśla Rafał Chwast.

16 spółek tworz?cych Grupę Nowy Styl, 29 showroomów w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz 3500 dealerów na świecie staj? się części? sieci dystrybucyjnej Kusch+Co. Natomiast Grupa w wyniku transakcji powiększa się o nowoczesny zakład produkcyjny w Hallenberg, wykwalifikowan? załogę 250 pracowników oraz wieloletnich partnerów i dealerów sprzedaj?cych różnorodne produkty Kusch+Co na świecie.

Otwarta na rozwój kultura organizacji

Przygotowanie transakcji, negocjacje biznesowe i analiza due dilligence, przebiegły w ekspresowym tempie. Sprzyjało im podobne podejście do biznesu i spójna wizja rozwoju zarz?dzaj?cych przedsiębiorstwami.

- Ludzie, których spotykam w Grupie Nowy Styl, ich pasja i przedsiębiorczość, s? niezwykle inspiruj?ce. Czuję, że wzajemne doskonale się rozumiemy, zwłaszcza na poziomie wartości i naszej wizji biznesu. Jestem niezmiennie pod wrażeniem zakładów produkcyjnych, centrum innowacji i biur Grupy Nowy Styl w Polsce i widzę, jak dzięki naszemu poł?czeniu pojawia się wiele możliwości rozwoju – mówi Ricarda Kusch, CEO Kusch+Co.

Hasłem Kusch+Co’s jest „Shaping the way we sit”. Ta dewiza nabierze nowego wymiaru wraz z doł?czeniem Kusch+Co do Grupy Nowy Styl.

***

O Kusch+Co

Firma Kusch+Co nie potrafi siedzieć bezczynnie! Od prawie 80 lat firma cały czas rozwija się jako biznes rodzinny. Robi to z dokładności?, odwag? i uważności?. Aby to osi?gn?ć, Kusch+Co opiera się na swoim unikalnym know-how w tworzeniu i produkowaniu linii siedzisk i stołów, które opracowuje we współpracy z partnerami z myśl? o coraz bardziej innowacyjnych rozwi?zaniach.

250 aktualnie zatrudnionych pracowników. Firmę, która jest prowadzona bardzo rodzinnie, ukształtowały i nadal kształtuj? trzy pokolenia. Gromadzone przez 80 lat know-how, szacunek dla natury i własnych korzeni, międzynarodowy sposób myślenia, wyrozumiałość i niezawodność to cechy, dzięki którym Kusch+Co jest wyj?tkow? mark?.

96 krajów, do których firma dostarcza swoje produkty ukierunkowane na segmenty rynku: transport, zdrowie i biuro. 11 salonów w całej Europie stanowi przekonuj?cy dowód, że portfolio firmy otwiera nowe perspektywy dla inspiruj?cych i funkcjonalnych pomysłów w obszarze projektowania wnętrz.

Z firm? Kusch+Co pracowało do tej pory 30 światowej sławy projektantów.

Kusch+Co stała się bardzo poszukiwan? na całym świecie mark? premium. Wśród ostatnich prestiżowych realizacji firmy s? największe europejskie porty lotnicze we Frankfurcie, Paryżu, Sztokholmie czy Moskwie oraz lotniska na Bali w Indonezji czy w San José - stolicy Kostaryki. Futurystyczny terminal Marina Bay Cruise w Singapurze stanowi dowód, że Kusch+Co posiada know-how i fachow? wiedzę w obszarze siedzisk dla lotnisk i miejsc publicznych. Warto wyróżnić też projekty terminala dla statków wycieczkowych w Abu Dhabi, na terenie którego firma zainstalowała swoje wyspy z siedziskami, a także nowy terminal dla statków wycieczkowych Royal Caribbean w porcie w Miami. Wśród klientów rozwi?zań biurowych Kusch+Co s? m.in. Siemens, Zalando, Deloitte, Deutsche Bahn i L’oréal.

Firmie Kusch+Co przyświeca następuj?c? filozofia: być dokładnym we wszystkim, co robi, pracować z najwyższ? staranności? i precyzj?. Być odważnym, nie bać się sprawdzania nowych możliwości, widzieć wyzwania a nie problemy. A także być uważnym – słuchać klientów, uwzględniać rzeczywisty układ pomieszczeń i spełniać wszelkie wymogi prawne po to, aby oferować jak najlepsze rozwi?zania w dziedzinie siedzisk i projektowania wnętrz.

O Grupie Nowy Styl

Jesteśmy europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwi?zań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Unikatowy model biznesowy naszej firmy pozwala dostarczać klientom usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębn? analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest "szyta na miarę".

Dobre zrozumienie potrzeb klientów, innowacyjność i otwarta na zmiany kultura organizacyjna doprowadziła nas na pozycję jednej z największych i najbardziej dynamicznie rozwijaj?cych się firm w swojej branży w Europie z  przychodami ze sprzedaż? ponad 380 mln euro rocznie. Posiadamy własn?, międzynarodow? sieć dystrybucyjn? obejmuj?c? lokalne struktury sprzedaży w 16 krajach na wszystkich najważniejszych rynkach europejskich i na Bliskim Wschodzie. Zatrudniaj?c lokalnych menedżerów i pracowników maksymalnie skutecznie docieramy do klientów, dopasowuj?c ofertę i zapewniaj?c profesjonalny serwis.

Codziennie wyposażamy nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i  wielofunkcyjne. Na liście referencyjnej figuruj? m.in. międzynarodowe korporacje takie jak DS Smith, Honeywell, Deloitte czy ABB, instytucje kulturalne, np. NOSPR w Katowicach czy Opera w Monachium oraz stadiony w Polsce i Francji, na których odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. i 2016 r. Na naszych siedziskach zasi?d? też kibice na 6 z 7 stadionów budowanych na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

Aby sprostać gustom i  potrzebom klientów na całym świecie, nasze portfolio tworzy  7 marek produktowych: Nowy Styl, BN Office Solution, Grammer Office, Rohde & Grahl, Sitag,  Forum Seating i Stylis. Rozwi?zania meblowe oraz wiedzę o organizacji nowoczesnych biur prezentujemy w Office Inspiration Centre w Krakowie, gdzie spotykamy się z klientami, szkolimy i inspirujemy. Dodatkowo posiadamy 29 showroomów zlokalizowanych m.in. w  Warszawie, Londynie, Paryżu, Düsseldorfie, Monachium, Pradze, Bratysławie i  Dubaju.

Swoje produkty wytwarzamy w  kilkunastu  zakładach produkcyjnych wyposażonych w  najnowocześniejsze technologie, zlokalizowanych w  Polsce, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, w  Rosji i  Turcji.

www.nowystylgroup.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!