Nielsen SmartStore – nowe oblicze badań shopperowych

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #4d4e53;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Arial, serif;"><strong>Firma Nielsen zastosowała najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby stworzyć SmartStore – narzędzie, które umożliwia niezwykle realistyczną symulację środowiska sklepowego w wymiarach 3D i z poglądem 360° z wykorzystaniem immersive reality.</strong></span></span></span></span></span></p>

>

Handel detaliczny koncentruje się na zrozumieniu shopperów i ich zachowań – tego, co przyci?ga ich uwagę, na ile łatwo znajduj? produkt na półce, w jaki sposób dokonuj? wyboru w sklepie. Wszystko po to, by ci?gle optymalizować środowisko sklepowe, ułatwiać zakupy i tym samym wpływać na wzrost sprzedaży. Zazwyczaj tradycyjne badania shopperowe prowadzone s? przy pomocy obserwacji, wywiadów w sklepie lub – te bardziej zaawansowane – eye-trackingu. Wi?ż? się one jednak z niezależnymi od badacza zakłóceniami w sklepie i konieczności? uzyskania zgody detalisty. Pozwalaj? też ocenić tylko to, co kupuj?cy widz? w środowisku sklepowym w danym momencie.  

Przenieś sklep do wirtualnej rzeczywistości

Nielsen wprowadził na rynek polski nowe narzędzie badawcze – SmartStore. SmartStore to rozwi?zanie dedykowane zarówno dla producentów jak i detalistów, które ł?czy w sobie planowanie powierzchni sklepowej i półki oraz zaawansowane techniki badawcze. Wnioski płyn?ce z badania przy użyciu SmartStore wyci?gane s? w oparciu o zachowania shopperów (tego, co shopperzy widz? i robi?) w wirtualnym, ale bardzo realistycznym środowisku 3D. SmartStore daje możliwość budowania i testowania wielu scenariuszy w prosty i szybki sposób, także takich rozwi?zań in-store, których dziś nie ma jeszcze w sklepach. Dzięki realizacji badania w idealnie porównywalnych warunkach, bez zakłóceń typowych dla rzeczywistego sklepu, SmartStore pozwala na precyzyjn? analizę wpływu rozwi?zań in store na sprzedaż oraz zachowania shoppera.  

Immersive reality w badaniach konsumenckich

SmartStore został zaprojektowany po to, aby radykalnie zmienić sposób, w jaki obecnie prowadzi się badania konsumenckie – możliwości, które oferuje immersive reality pozwalaj? zrozumieć doświadczenia konsumenta poprzez dane pasywne i aktywne. Dodatkowo kompleksowe wykorzystanie podgl?dów „playback”, nakładek audio, nagrań wideo oraz wywiadów po zakupach, umożliwia zrozumienie motywacji zachowań i tym samym, jeszcze trafniejsze odkrycie tego, czym podczas zakupów kieruje się konsument. Dzięki badaniom SmartStore nasi klienci mog? zmierzyć, ocenić i zoptymalizować wpływ wielu rozwi?zań in-store na sprzedaż i zysk, w oparciu o wiedzę, jak reaguj? na nie kupuj?cy, zanim zostan? one wprowadzone do sklepów – komentuje Beata Kaczorek, Consumer and Shopper Director w Nielsenie.  

Zmiana wymagana przez konsumentów

Zmiany w środowisku detalicznym, dostęp do technologii i zmieniaj?cy się styl życia wpływa na to, jak i gdzie realizujemy zakupy. Wiele decyzji, o tym co kupimy, podejmujemy nie w domu, lecz w sklepie. St?d kluczowe jest, aby producenci i właściciele marek rozumieli zachowania kupuj?cych i ich priorytety, bo to jest jedyny sposób na to, aby móc skierować do nich odpowiedni? ofertę – podkreśla Beata Kaczorek.  

***  

Kontakt  

Magdalena Sosna
Marketing & PR Manager
Nielsen
Mobile +48 885 580 551
magdalena.sosna(@)nielsen.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!