Analizy i badania

Nielsen SmartStore – nowe oblicze badań shopperowych

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #4d4e53;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Arial, serif;"><strong>Firma Nielsen zastosowała najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby stworzyć SmartStore – narzędzie, które umożliwia niezwykle realistyczną symulację środowiska sklepowego w wymiarach 3D i z poglądem 360° z wykorzystaniem immersive reality.</strong></span></span></span></span></span></p>

>

Handel detaliczny koncentruje się na zrozumieniu shopperów i ich zachowań – tego, co przyci?ga ich uwagę, na ile łatwo znajduj? produkt na półce, w jaki sposób dokonuj? wyboru w sklepie. Wszystko po to, by ci?gle optymalizować środowisko sklepowe, ułatwiać zakupy i tym samym wpływać na wzrost sprzedaży. Zazwyczaj tradycyjne badania shopperowe prowadzone s? przy pomocy obserwacji, wywiadów w sklepie lub – te bardziej zaawansowane – eye-trackingu. Wi?ż? się one jednak z niezależnymi od badacza zakłóceniami w sklepie i konieczności? uzyskania zgody detalisty. Pozwalaj? też ocenić tylko to, co kupuj?cy widz? w środowisku sklepowym w danym momencie.  

Przenieś sklep do wirtualnej rzeczywistości

Nielsen wprowadził na rynek polski nowe narzędzie badawcze – SmartStore. SmartStore to rozwi?zanie dedykowane zarówno dla producentów jak i detalistów, które ł?czy w sobie planowanie powierzchni sklepowej i półki oraz zaawansowane techniki badawcze. Wnioski płyn?ce z badania przy użyciu SmartStore wyci?gane s? w oparciu o zachowania shopperów (tego, co shopperzy widz? i robi?) w wirtualnym, ale bardzo realistycznym środowisku 3D. SmartStore daje możliwość budowania i testowania wielu scenariuszy w prosty i szybki sposób, także takich rozwi?zań in-store, których dziś nie ma jeszcze w sklepach. Dzięki realizacji badania w idealnie porównywalnych warunkach, bez zakłóceń typowych dla rzeczywistego sklepu, SmartStore pozwala na precyzyjn? analizę wpływu rozwi?zań in store na sprzedaż oraz zachowania shoppera.  

Immersive reality w badaniach konsumenckich

SmartStore został zaprojektowany po to, aby radykalnie zmienić sposób, w jaki obecnie prowadzi się badania konsumenckie – możliwości, które oferuje immersive reality pozwalaj? zrozumieć doświadczenia konsumenta poprzez dane pasywne i aktywne. Dodatkowo kompleksowe wykorzystanie podgl?dów „playback”, nakładek audio, nagrań wideo oraz wywiadów po zakupach, umożliwia zrozumienie motywacji zachowań i tym samym, jeszcze trafniejsze odkrycie tego, czym podczas zakupów kieruje się konsument. Dzięki badaniom SmartStore nasi klienci mog? zmierzyć, ocenić i zoptymalizować wpływ wielu rozwi?zań in-store na sprzedaż i zysk, w oparciu o wiedzę, jak reaguj? na nie kupuj?cy, zanim zostan? one wprowadzone do sklepów – komentuje Beata Kaczorek, Consumer and Shopper Director w Nielsenie.  

Zmiana wymagana przez konsumentów

Zmiany w środowisku detalicznym, dostęp do technologii i zmieniaj?cy się styl życia wpływa na to, jak i gdzie realizujemy zakupy. Wiele decyzji, o tym co kupimy, podejmujemy nie w domu, lecz w sklepie. St?d kluczowe jest, aby producenci i właściciele marek rozumieli zachowania kupuj?cych i ich priorytety, bo to jest jedyny sposób na to, aby móc skierować do nich odpowiedni? ofertę – podkreśla Beata Kaczorek.  

***  

Kontakt  

Magdalena Sosna
Marketing & PR Manager
Nielsen
Mobile +48 885 580 551
magdalena.sosna(@)nielsen.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!