Aktualności firm stowarzyszonych

Niełatwe czasy dla Boga - konferencja Per Artem Ad Deum

<p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a> „Przez sztukę do Boga” tak w języku polskim brzmi tytuł organizowanej po raz pierwszy konferencji „Per Artem Ad Deum”, która odbędzie się 13 czerwca w Targach Kielce podczas międzynarodowej wstawy SACROEXPO. Głos zabiorą laureaci prestiżowej nagrody Papieskiej Rady ds. Kultury - ksiądz profesor Michał Heller - znakomity teolog i profesor nauk teologicznych, Tomáš Halík - czeski duchowny katolicki, filozof, psycholog i teolog, prof. Leszek Mądzik - polski reżyser teatralny, scenograf, fotograf, Claudia Henzler – sławna austriacka artystka-fotografik.</p>

>

W czasach gonitwy za dobr? prac?, godziw? płac? i pewnym poziomem życia, który atakuje nas ze sklepowych witryn, kolorowych czasopism, telewizji i wszechobecnego internetu coraz mniej jest okazji do refleksji nad duchowości?, sztuk? czy pojęciem piękna. Od 2005 roku w Targach Kielce spotykaj? się i odbieraj? szczególne wyróżnienie - Medal Per Artem Ad Deum przyznawany przez Papiesk? Radę ds. Kultury - muzycy, kompozytorzy, filozofowie, naukowcy, artyści, ludzie ważni dla środowiska twórczego działaj?cego w sferze sacrum.

Nagroda przyznawana jest za osi?gnięcia, które w istotny sposób przyczyniaj? się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, promuj?c człowieka jako jednostkę.

Tegoroczna edycja Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, podczas której laureaci odbieraj? to szczególne wyróżnienie to również kolejny krok ł?czenia i dawania okazji do dialogu Kościoła ze sztuk?.

Konferencja Per Artem Ad Deum jest rozszerzeniem idei jaka przyświeca wręczeniu Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury. Laureaci w istotny sposób przyczyniaj? się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, a honorowanie ich medalem jest już ogromnym wyróżnieniem, publicznym potwierdzeniem ich osi?gnięć.

Oddaj?c im scenę Per Artem Ad Deum organizatorzy zapraszaj? do wzięcia udziału w spotkaniu, któremu kształt nadadz? sami laureaci. Podziel? się z uczestnikami swoj? perspektyw? i doświadczeniami.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca, w godz. 9.30 - 13.00 w sali OMEGA Centrum Kongresowego Targów Kielce. Wstęp na konferencję jest bezpłatny po rejestracji przez stronę internetow? www.perartemaddeum.evenea.pl.

Program konferencji:

9:30 - 9.40 Powitanie: Miłosz Horodyski

9.40 - 10:10 - Nauka jako sztuka, wszechświat jako dzieło sztuki, ksi?dz profesor Michał Heller

10.20 - 10.50 - Gdzie sztuka spotyka Boga, Claudia Henzler

11.00 - 11.30 - Chrześcijańsko i znaki czasów, ksi?dz profesor Tomasz Halik

11.40 - 12.20 - Sztuka w wierze, wiara w sztuce, profesor Leszek M?dzik

12.20 - Dyskusja. Podsumowanie

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!