Analizy i badania

Nie wiesz jak zacząć? Zacznij od praktyk

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><em>Paradoksalnie najlepszym argumentem w dłoni osoby starającej się o pracę jest... praca. Posiadane doświadczenie to często najistotniejsza informacja świadcząca na korzyść poszukującego zatrudnienia kandydata. Dobrze też jeśli w możliwie jak najbliższy sposób jest ono dopasowane do wymagań opisanych w ofercie, na ktorą aplikujemy. Gromadzenie go warto zatem zacząć jeszcze na etapie zdobywania wykształcenia. Odbyte wtedy staże i praktyki w istotny sposób mogą wpłynąć na rozwój naszej kariery, poczynając od ułatwienia zdobycia pierwszej posady po zakończeniu nauki. </em></span></p>

>

Warszawa, 13 maja 2014 r. – Dynamiczny, zmienny, otwarty, elastyczny, międzynarodowy – to tylko kilka określeń współczesnego rynku pracy, które wpływaj? na zachowania poruszaj?cych się po nim pracowników.
S? one również przyczyn?, dla której dzisiejsze kariery nie przebiegaj? w sposób stabilny. Często s? „przerywane” poprzez różne zwroty akcji, jak np. zmiana miejsca zatrudnienia, przebranżowienie czy też próby, udane b?dź nie, założenia własnej firmy. To, jak? ścieżk? się potocz?, w coraz większym stopniu zależy od zdolności przystosowawczych pracownika do zmieniaj?cego się rynku pracy, a także jego gotowości do podejmowania pracy w nowych branżach. Istotny wpływ na to jak potoczy się nasza dalsza kariera zawodowa może mieć również praca podjęta jeszcze na etapie zdobywania edukacji.

– Obecnie rynek pracy zmusza kandydatów do większej aktywności i działania, – komentuje Marek Strojkowski, Menadżer Regionalny w agencji zatrudnienia Manpower. – By zwiększyć swoj? skuteczność w poszukiwaniu zatrudnienia już na progu naszej drogi zawodowej warto pomyśleć o tym, jak stać się bardziej atrakcyjnym dla pracodawców. I bynajmniej nie chodzi tu o wygl?d, ale o wzbogacenie swojego CV. Niezależnie od stanowiska o które się ubiegamy, koronnym argumentem jest nasze zawodowe doświadczenie. Poprzez nie możemy udowodnić, że potrafimy posiadan? wiedzę przekuć w praktyczne działanie i zrobić to z korzyści? dla pracodawcy. Doświadczenie warto zdobywać jeszcze na etapie edukacji. To czas, w którym z większ? beztrosk? możemy pozwolić sobie na popełnianie błędów, by dowiedzieć się co tak naprawdę chcemy robić w życiu. Nieoceniona jest tu waga staży i praktyk, które nie tylko będ? wpisem do CV, ale również pomog? nam w dalszej karierze. Nie wspominaj?c już o tym, że dzięki nim zbudujemy j? bardziej świadomie. Dla kończ?cych studia osób nie ma lepszej drogi by „pokazać się” na rynku pracy, – dodaje Marek Strojkowski.   

Pierwsza praca nie zawsze odpowiada wszystkim stawianym wobec niej oczekiwaniom. Na nie przyjdzie czas potem. Na etapie „startu” dobrze jest kierować się nie tyle kryterium płacy, ile wiedzy i umiejętności, które zdobędziemy podczas wykonywania obowi?zków. To one stan? się niezbędn? baz? do budowania kolejnych szczebli kariery zawodowej. By poświęcony czas okazał się wart inwestycji, jeszcze podczas ubiegania się o staż dobrze jest dopytać przyszłego pracodawcę o zakres obowi?zków, jakie będziemy w ramach pracy wykonywali. W trakcie trwania praktyk wykazujmy chęć nauki i inicjatywę. Dzięki tym cechom nie tylko zostaniemy dobrze ocenieni uzyskuj?c przydatne referencje na zakończenie stażu, ale również zyskamy szanse na przekonanie pracodawcy, by powierzał nam ciekawsze i, o ile to możliwe, bardziej odpowiedzialne zadania. Przy wyborze pracodawcy istotna bywa wielkość firmy. Duże korporacje dysponuj? zwykle dopracowanymi programami praktyk. Ich nazwy mog? być również cennym wpisem w CV. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa mog? zaoferować większ? niezależność i samodzielność, pod warunkiem, że osoba odbywaj?ca w nich staż przekona pracodawcę, że zasługuje, by je jej powierzył. Oprócz staży obowi?zkowych, odbywanych w ramach toku studiów, warto również postarać się o praktyki dodatkowe, które możemy przejść we własnym zakresie aplikuj?c do firm, w których chcemy zdobyć doświadczenie. Tego typu aktywność w trakcie studiów znacznie zwiększa szansę na dostanie ciekawej pracy.           

– Pracodawcom zależy głównie na doświadczonych, ale również zaangażowanych i znaj?cych firmę pracownikach. Odbywane praktyki b?dź staż, w przypadku sprawdzenia się młodego pracownika, mog? zatem zakończyć się podpisaniem z nim umowy na dłużej, – wyjaśnia Marek Strojkowski. – Pracodawcy sami przyznaj?, że jest to najlepszy sposób „rekrutacji”, gdyż podczas praktyki czy stażu s? rzeczywiście w stanie zweryfikować umiejętności potencjalnego pracownika. Nawet jeżeli odbycie praktyki nie zakończy się propozycj? dalszej współpracy, zyskujemy cenne doświadczenie, nawi?zujemy pierwsze kontakty zawodowe i poznajemy specyfikę danej branży. Duże znaczenie dla Pracodawców ma także aktywność pozauczelniana kandydatów aplikuj?cych na dane stanowisko. Pod tym pojęciem kryje się na przykład działalność w samorz?dzie studenckim, w kołach naukowych czy różnego rodzaju stowarzyszeniach. W takich miejscach również nabywamy doświadczenie, a w dokumentach aplikacyjnych pokazujemy, że jesteśmy aktywni, potrafi?c pogodzić czasem bardzo absorbuj?c? działalność ze studiami. Już na starcie warto pozbyć się postawy nadmiernie roszczeniowej i m?drze kierować się tym, co możemy zyskać, – dodaje ekspert Manpower.

Współczesny rynek pracy wręcz wymusza na nas, abyśmy myśleli o karierze w sposób twórczy oraz zindywidualizowany. Ogromnego znaczenia nabiera świadomość swoich kompetencji i swojej konkurencyjności na rynku pracy. Ukończenie nauki na wyższej uczelni nieuchronnie wi?że się ze spotkaniem „oko w oko” z pracodawc?. Pewnego dnia, z dyplomem w kieszeni, głow? wypełnion? jeszcze spor? dawk? wiedzy oraz określonym pakietem umiejętności stajemy przed czymś zupełnie nowym, zwykle nieznanym, określonym jako rynek pracy. W zależności od tego czy na studiach podejmowaliśmy jak?kolwiek pracę, pojęcie to brzmi dla nas mniej lub bardziej enigmatycznie. Chyba każdy z nas posiada mniejsz? lub większość świadomość niepodważalnego faktu, że tylko poprzez aktywne działanie możemy wpływać na nasze życie. Niestety, w przypadku poszukiwania pracy „niedziałanie” to praktyka dość powszechna. Tymczasem studia to najlepszy okres na to, aby dobrze przygotować się do spotkania z pracodawc?.    

Kontakt dla mediów:  
Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com
  

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w  25 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.  

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!