Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

„Nie ma dzieci, są ludzie” – powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa w Polsce.  Ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

Karta Praw Dziecka w Biznesie odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Ma ona między innymi sprzyjać tworzeniu dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców, wspieraniu ich w godzeniu roli rodzica i pracownika, odpowiedzialnemu zatrudnianiu. Karta Praw Dziecka w Biznesie porusza kwestie respektowania praw dzieci jako użytkowników i użytkowniczek produktów i usług oraz odbiorców i odbiorczynie przekazów marketingowych, odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług, których odbiorcami są dzieci. Ponadto zabezpiecza szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Dodatkowo firmy, które zdecydują się podpisać Kartę i wdrożyć ją u siebie, podejmują się promowania wiedzy na temat praw dziecka wśród różnych interesariuszy oraz angażowania się w działania na rzecz ich respektowania w biznesie i w polskim społeczeństwie.

– Odnosząc się do stwierdzenia Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie” – chcemy pokazać jak ważne jest respektowanie praw dziecka przez biznes. Zależy nam na tym, aby firmy dostrzegły i miały świadomość swojego wpływu na prawa dziecka i zarządzały nim w sposób odpowiedzialny. Przygotowana przez nas Karta może im w tym pomóc –  podkreśla Monika Kulik, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nowe regulacje unijne dotyczące zarządzania zrównoważonym rozwojem – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zwracają przedsiębiorstwom większą uwagę na respektowanie praw człowieka – czyli także praw dziecka – w całym łańcuchu wartości. Oznacza to konkretne zobowiązania dla firm do respektowania także praw dzieci, unikanie ich naruszania oraz podjęcia działań naprawczych, jeśli do takich naruszeń dojdzie.

– To niezmiernie ważne, aby w ochronę praw dziecka włączali się wszyscy uczestnicy życia społecznego: instytucje publiczne, organizacje społeczne, organy państwowe oraz biznes. Musimy wspólnie tworzyć takie warunki, aby zachowana była podmiotowość dziecka i jego wszystkie prawa jako człowieka  – mówi dr Marek Michalak – założyciel Instytutu Praw Dziecka im. Korczaka, rzecznik praw dziecka w latach 2008-2018.

– Cieszę się, że biznes aktywnie włącza się w ochronę praw dziecka w Polsce. To nasz wspólny obowiązek – naszego państwa, instytucji publicznych i społecznych, przedsiębiorstw, całego społeczeństwa i nas samych. Karta Praw Dziecka w Biznesie może stanowić motywację dla przedsiębiorstw, aby w sposób kompleksowy i systemowy podejść do respektowania tych praw – dodaje Monika Rosa, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka.

Kolejnym krokiem w planach Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie zachęcenie firm oraz innych organizacji do podpisania Karty, a tym samym do złożenia deklaracji konkretnych działań na rzecz poszanowania praw dziecka w działalności biznesowej i społecznej. Uzupełnieniem Karty będzie kompendium wiedzy na temat respektowania praw dziecka w biznesie wraz z dobrymi praktykami firm, które takie działania już podejmują.

Karta praw dziecka w biznesie»

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!