Aktualności firm stowarzyszonych

Networking z HR-owcem

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><em>Kontakt z rekruterem to istotny element starań o pracę. Wciąż jednak nie wszystkie poszukujące zatrudniena osoby zdają sobie sprawę z tego, że wykonanie przez nich pierwszego ruchu wobec rekrutera jest bardzo skuteczną strategią. Zdecydowanie się na niego może nawet kilkukrotnie zwiększyć nasze szanse, skracając czas poszukiwań. Jak zatem powinien wyglądać taki właściwie przeprowadzony kontakt, a jakich błedów należy unikać?</em></span></p>

>

Warszawa, 18 lipca 2014 r. – Nawi?zywanie przez osoby poszukuj?ce pracy kontaktów z rekruterami z agencji zatrudnienia jest oceniane przez tych ostatnich jako dobra i efektywna taktyka poszukiwania pracy. Dzieje się to zwykle za pośrednictwem portali rekrutacyjnych (takich jak np. GoldenLine.pl, Linkedin.com, lub Profeo.pl), na których konsultanci z firm rekrutacyjnych a także przedstawiciele wewnętrznych działów HR poszczególnych firm s? obecni. Kandydaci również często kontaktuj? się z agencjami rekrutacyjnymi w sposób bardziej tradycyjny w formie wizyty, kontaktu telefonicznego lub mailowego. Networking tego typu staje się powoli pośród kandydatów coraz bardziej powszechny. Wartość, jak? zapewnia taka komunikacja powinna też zachęcić i tych, którzy jeszcze z niej nie skorzystali.

Szanse na znalezienie pracy dzięki współpracy z profesjonalnym rekruterem wzrastaj? z jednej strony ze względu na element doradczy, np. w postaci uzyskanej informacji mówi?cych o tym co poprawić w CV, by było ono skuteczniejsze, czy też porad ucz?cych jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Kontakt z rekruterem to też możliwość uzyskania cennych informacji na podstawie jego eksperckiej wiedzy z danego sektora rynku pracy. Wartość takiej relacji podnosi wreszcie fakt, że otwiera ona dostęp do informacji na temat ofert, które nie zawsze s? upubliczniane na powszechnych portalach z ogłoszeniami o pracę.

– Według naszych szacunków obecnie około 40% kandydatów decyduj?cych się na poszukiwanie pracy kieruje swoje pierwsze kroki do firmy rekrutacyjnej, jako uzupełnienie tradycyjnych działań i odpowiadania na ogłoszenia internetowe, – komentuje Monika Styczyńska, Kierownik w agencji zatrudnienia Manpower. – Nieco mniej, bo około 10% kandydatów świadomie buduje siatkę kontaktów za pomoc? portali społecznościowych i innych działań. Świadomość narzędzi, jakimi Polacy staraj? się znaleźć pracę powoli wzrasta. Wci?ż jednak na rynku jest spora grupa osób, które nie zdaj? sobie z nich sprawy lub też nieumiejętnie je wykorzystuj?. Tymczasem wizyta w profesjonalnej agencji zatrudnienia lub nawi?zanie kontaktu z jednym z jej konsultantów poprzez serwis społeczności owy mogłaby im w tym pomóc, – dodaje Monika Styczyńska.   

Prócz wykonania pierwszego kroku, w postaci nawi?zania samego kontaktu z przedstawicielem agencji zatrudniania, warto wcześniej właściwie się do niego przygotować. Sięgaj?cy po tak? metodę kandydaci powinni pamiętać, by planowan? rozmowę przeprowadzić w sposób biznesowy i profesjonalny. Nie traktujmy rekruterów jak kumpli, co jest niestety częstym błędem kandydatów w takiej sytuacji, ale jako doradców, którzy mog? nam pomóc w zamian być może znajduj?c ciekawego kandydata na jedno z obsadzanych przez nich stanowisk. Nie warto też oszukiwać w kwestii własnych umiejętności i doświadczenia. Takie kwestie szybko wychodz? na jaw przekreślaj?c możliwość udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Dobrze jest też wcześniej upewnić się jak stanowisko, na które aplikujemy jest wyceniane na rynku, by unikn?ć zbędnego zawyżania deklarowanych oczekiwań finansowych, co zniechęca. Należy pamiętać, że rekruter działa zawsze zgodnie z wytycznymi oraz wskazówkami pracodawcy, nie ma więc możliwości wynegocjować wynagrodzenia powyżej standardów rynkowych czy też oferty danej firmy, do której poszukuje pracowników. Zdarza się, ze kandydaci inicjuj? kontakt z rekruterem odnośnie każdego stanowiska przez niego ogłaszanego. W efekcie aplikuj? na szereg ofert niezgodnych ze swoim profilem tylko po to, aby się przypomnieć. Taka nadgorliwość burzy wizerunek kandydata, jako osoby, która wie czego szuka i świadomie buduje swoj? karierę zawodow?. Jak zatem powinien wygl?dać taki właściwie wykonany kontakt?

Rozmowę należy zainicjować w profesjonalny, biznesowy sposób. Może być to kontakt osobisty przy okazji wizyty w agencji zatrudnienia, kontakt mailowy lub za pośrednictwem portalu spłecznościowego, – wyjaśnia Monika Styczyńska. – Warto wcześniej przygotować się i przemyśleć w jakich kierunkach chcemy szukać pracy, nakreślić rekruterowi obszar przyszłych poszukiwań oraz zaznaczyć dlaczego nasza kandydatura jest adekwatna na dane stanowisko. Istotny jest także wybór właściwego rekrutera poprzez zapoznanie się z publikowanymi przez niego ofertami. Warto też zwrócić uwagę czy działa on w sektorze zbliżonym najbardziej do obszaru naszych poszukiwań. Doradzam też bycie otwartym na wskazówki i sugestie oraz zadawanie pytań, pytać przede wszystkim o obecn? sytuację na rynku w danym sektorze, który nas interesuje. To bardzo cenna wiedz, która okaże się pomocna nie tylko na dany moment, ale również i na przyszłość, – przekonuje ekspert Manpower.

Rekruterzy pracuj?cy w agencjach zatrudnienia s? pozytywnie nastawieni do kandydatów wychodz?cych z inicjatyw?. Tym bardziej, że kandydaci s? ważnym elementem ich pracy, bez nich nie mogliby realizować prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Siatka kontaktów wśród poszukuj?cych zatrudnienia osób jest nieodzownym elementem pracy każdego rekrutera. Zwykle nie maj? zatem nic przeciwko nawi?zywaniu kontaktów przez kandydatów. Warto to wykorzystać.

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w  25 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.  

 

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!