Analizy i badania

Negocjacje w sprawie Grecji istotne dla rentowności obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,997 (wzrost o 4pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,739 (wzrost o 3pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,275 (wzrost o 5pb).</p>

>

W poniedziałek ceny polskich obligacji traciły na wartości, kontynuuj?c spadki sprzed tygodnia. We wtorek doszło do odwrócenia trendu na całej długości krzywej. Maj?ca miejsce w ostatnich tygodniach przecena długu sprawiła bowiem, że stał się on atrakcyjny dla inwestorów o większym apetycie na ryzyko. W czwartek dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku rentowności polskich obligacji była środowa decyzja FOMC o utrzymaniu status quo w polityce monetarnej. Mimo, iż była ona zgodna z oczekiwaniami rynku, stosunkowo gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu przyczynił się do wzrostu cen aktywów rynków wschodz?cych, w tym polskich obligacji. Niemniej jednak w drugiej połowie dnia ceny polskich obligacji zaczęły spadać z uwagi na sygnały świadcz?ce o braku postępów w negocjacjach w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. W pi?tek wzrost rentowności polskich obligacji był kontynuowany.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? negocjacje w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. Będ? one dzisiaj kontynuowane podczas nadzwyczajnego szczytu UE. W przypadku przedłużaj?cego się braku porozumienia oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. Negatywny dla cen polskiego długu może być również sumaryczny wpływ danych z USA (zamówienia na dobra trwałe, PKB, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan). W kierunku wzrostu cen polskich obligacji mog? oddziaływać natomiast wstępne odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, które w przypadku realizacji naszej prognozy wskaż? na nieznaczne pogorszenie koniunktury w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!