Aktualności firm stowarzyszonych  •  Wydarzenia

Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających. – Rabaty dla członków CCIFP

DATA: 18-19 maja 2021, 2 dni – seminarium online

GODZINY: 09:00 - 16:30

MIEJSCE: seminarium ONLINE, za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji (ZOOM)

CENA: 3250 zł netto –  sprawdź dostępne rabaty na naszej stronie www.figpolska.pl  + dodatkowe  5% rabatu dla członków CCIFP

Uwaga: rabaty sumują się

OPIS WYDARZENIA:

Wyjątkowe okoliczności w jakich funkcjonuje kadra zarządzająca firm sprawiają, że dobry warsztat negocjatora jest bezcenny. Dziś negocjuje się szybko i pod presją. W takich warunkach można popełnić więcej kosztownych błędów. FIG Polska zaprasza menedżerów, którzy chcą udoskonalić swoje kompetencje negocjacyjne do udziału w dodatkowej edycji seminarium: 

Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających. Program >

18-19 maja 2021 – seminarium online, to już 39 edycja! Zapisz się >>

Cel i efekty kształcenia :

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników – kadrę zarządzającą do negocjacji w różnych sytuacjach biznesowych takich jak np.: negocjacje kontraktów z partnerami biznesowymi, układów zbiorowych, umów z bankami czy z pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

  • Znał skuteczne metody negocjowania z różnymi grupami interesariuszy, m.in. – radą nadzorczą, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, pracownikami  oraz w sytuacjach szczególnych np. negocjacjach wielostronnych i wielokulturowych.
  • Znał zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów.
  • Posiadał praktyczne umiejętności na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych i przećwiczenie jej w praktyce.
  •  Potrafił rozpoznać, czy jest obiektem manipulacji oraz jak przeciwstawić się próbom manipulacji, za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
  • Potrafił zarządzać konfliktem podczas negocjacji, a także konfliktem powstałym wewnątrz organizacji.
  • Potrafił zdefiniować preferowany styl negocjowania i określi swoje mocne i  słabe strony służące nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Weź udział w seminarium i nie trać czasu na opracowania metodą prób i błędów w czasach, gdy trzeba działać szybko i skutecznie! Wyślij zgłoszenie >>

ORGANIZATOR: Francuski Instytut Gospodarki Polska

Zainteresowanych prosimy o kontakt, tel. 22 823 42 83.

Możesz nas znaleźć na: www.figpolska.pl  | Linkedin

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!