Aktualności firm stowarzyszonych

Nathaniel Robinson globalnym dyrektorem ds. inwestycji i wiceprezesem ds. planowania strategicznego w Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Nathaniel Robinson będzie odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu strategii biznesowej oraz alokacji kapitału inwestycyjnego w firmie.</p>

>

CHICAGO, 20 kwietnia 2018 r. – Nathaniel Robinson awansował na stanowisko globalnego dyrektora ds. inwestycji i wiceprezesa ds. planowania strategicznego w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield. Wcześniej zdobył bogate doświadczenie w zakresie inwestycji strategicznych firmy oraz fuzji i przejęć.

W nowej roli Nathaniel Robinson będzie odpowiadał za kształtowanie szerszej strategii biznesowej firmy oraz alokowanie kapitału. Będzie blisko współpracował z Brettem Whitem, dyrektorem generalnym Cushman & Wakefield, w chicagowskim biurze firmy.

Nathaniel Robinson ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie planowania strategicznego i inwestycji. Przed doł?czeniem do Cushman & Wakefield w 2016 roku pełnił funkcję Partnera Inwestycyjnego w Virgo Capital, a wcześniej pracował w Global Technology Group należ?cej do Morgan Stanley, doradzaj?c czołowym firmom internetowym i tworz?cym oprogramowanie w zakresie przejęć, zbywania aktywów i joint ventures. Nathaniel Robinson jest także współzałożycielem i byłym prezesem firmy PhillyCarShare, któr? następnie przej?ł koncern Enterprise Holdings.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, umożliwiaj?c najemcom i inwestorom optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!