Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nastroje globalne kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4828 (osłabienie złotego o 0,4%). W pierwszej części tygodnia kurs EURPLN był relatywnie stabilny i oscylował na poziomie 4,47. W czwartek i w piątek obserwowane było osłabienie złotego, czemu sprzyjał wzrost premii za ryzyko związany z zapowiedzianym przez Polskę i Węgry wetem unijnego budżetu w sytuacji gdy zostanie w nim wprowadzony tzw. system warunkowości (uzależnienie wypłat środków unijnych od spełnienia warunku praworządności (por. MAKROmapa z 23.11.2020)).

Kursu EURUSD przez cały ubiegły tydzień kształtował się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co było kontynuacją tendencji obserwowanych w poprzednich tygodniach. Osłabieniu dolara sprzyja wzrost popytu na ryzykowne aktywa będący efektem poprawy nastrojów na rynkach wraz ze przybliżającą się perspektywą rozpoczęcia masowych szczepień na COVID-19 w USA i krajach UE. W konsekwencji, informacje o coraz szybszym wzroście liczby przypadków koronawirusa w USA nie zdołały doprowadzić do trwałego umocnienia dolara względem euro.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa, a także informacji nt. perspektyw uruchomienia nowego pakietu stymulacyjnego w USA. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z Polski (finalny szacunek PKB, wstępna inflacja, indeks PMI dla przetwórstwa) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Uważamy, że neutralne dla rynku walutowego będzie = również posiedzenie RPP. Bez istotnego wpływu na kurs złotego będą w naszej ocenie także dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM), strefy euro (wstępne dane o inflacji) oraz Chin (indeks Caixin PMI).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!