Environnement & Energie

Narzędzia dekarbonizacji w przemyśle. Spotkanie Komitetu ds. Klimatu przy CCIFP.

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

Narzędzia dekarbonizacji w przemyśle. Spotkanie Komitetu ds. Klimatu przy CCIFP.

19 maja odbyło się spotkanie Komitetu ds. Klimatu, na którym pan Jarosław Kawula - członek Zarządu Air Liquide Polska, przedstawił dostępne dla przemysłu narzędzia dekarbonizacji, czyli technologie wodorowe oraz projekty pilotażowe wychwytywania i składowania CO2 (Carbon Capture and Storage), w tym projekt Poland EU CCS Interconnector, w który zaangażowana jest reprezentowana przez niego organizacja. 

Transformacja energetyczna przyspiesza a to przyspieszenie wymuszone jest zarówno przez okoliczności geopolityczne, jak i gospodarcze. 

Wyzwania, jakie ze sobą niesie wymagają skoordynowanych działań na wielu płaszczyznach, w partnerstwie z innymi podmiotami - zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

Jakimi narzędziami jako ludzkość dysponujemy, aby móc przekształcić się w społeczeństwo...

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!