Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Napięcia na linii USA-Chiny zagrażają ożywieniu w Chinach

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały kolejne dane z Chin obrazujące wygasający wpływ epidemii COVID-19 na aktywność gospodarczą w tym kraju. Dane o sprzedaży detalicznej (-7,5% r/r wobec - 15,8%) i inwestycjach w aglomeracjach miejskich (-10,3% wobec -16,1%) wskazały na wolniejszy spadek aktywności w kwietniu niż w marcu. Szczególnie korzystnie wyglądał odczyt produkcji przemysłowej, której dynamika zwiększyła się o 3,9% r/r wobec spadu o 1,1% w marcu. Tym samym był to pierwszy wzrost produkcji w ujęciu rocznym od początku br. Ubiegłotygodniowe dane sygnalizują stopniową normalizację sytuacji gospodarczej w Chinach. Struktura danych wskazuje jednocześnie, że produkcja odbudowuje się szybciej niż konsumpcja. Powrót aktywności gospodarczej do stanu sprzed epidemii będzie jednak wymagał dalszego wsparcia ze strony polityki pieniężnej i fiskalnej.

W tym tygodniu odbędzie się Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. Coroczne zebranie chińskiego parlamentu zostało odłożone z uwagi na epidemię COVID-19. Podczas posiedzenia najprawdopodobniej nie zostanie podany nowy cel dla wzrostu gospodarczego. Uwaga będzie natomiast skupiona na znowelizowanym tegorocznym budżecie. Oczekujemy, że deficyt w finansach publicznych zostanie ustalony na poziomie 7,5% PKB wobec 5,4% w 2019 r. Oczekujemy, że działania rządu w zakresie stymulowania wzrostu gospodarczego, oprócz realizowania zwiększonych inwestycji, będą skupione na poprawie sytuacji na rynku pracy, który jest kluczowy dla równowagi politycznej i społecznej. W ramach polityki pieniężnej oczekujemy dalszych cięć stóp procentowych oraz wydawania rekomendacji bankom komercyjnym w zakresie znaczącego zwiększenia akcji kredytowej. Podjęcie przez rząd szeroko zakrojonych działań polegających na ograniczeniu ubóstwa i wsparciu konsumpcji jest kluczowe z punktu widzenia odbudowy popytu krajowego i aktywności gospodarczej.

Uważamy, że stymulacja popytu krajowego przez chińskie władze zakończy się sukcesem. Tym samym prognozujemy, że po wyraźnym spadku PKB w I kw. (o 6,8% r/r), roczna dynamika chińskiego PKB znajdzie się powyżej zera w kolejnych trzech kwartałach br. W rezultacie, w całym 2020 r. tempo wzrostu PKB ukształtuje się na poziomie 2,0%. Jednocześnie prognozujemy, że ze względu na efekty niskiej bazy tempo wzrostu chińskiego PKB zwiększy się do 7,5% w 2021 r.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach jest sytuacja globalna. Zgodnie z wynikami badań koniunktury, w chińskim przetwórstwie obserwowany jest obecnie silny spadek nowych zamówień eksportowych. Skala ożywienia w Chinach będzie ograniczana przez osłabienie popytu zagranicznego z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19 w innych krajach. Ponadto, w ostatnich tygodniach doszło do ponownego pogorszenia relacji na linii USA-Chiny. Obie strony zaostrzyły wzajemną retorykę w sprawie pandemii koronawirusa i spierają się o prawa człowieka, protesty w Hongkongu, status Tajwanu i pracę zagranicznych korespondentów. D. Trump groził również zerwaniem podpisanej w styczniu "pierwszej fazy" porozumienia handlowego, jeśli Chiny nie zwiększą zakupów amerykańskich towarów. Administracja USA poinformowała również, że przyspiesza działania nakierowane na zmniejszenie zależności globalnych łańcuchów dostaw od Chin. W ubiegłym tygodniu Prezydent USA podjął decyzję o dalszym ograniczeniu współpracy amerykańskich firm z chińskimi producentami sprzętu, takimi jak Huawei i ZTE. Z uwagi na zbliżające się wybory prezydenckie w USA, napięcia na linii USA-Chiny najprawdopodobniej utrzymają się również w kolejnych miesiącach. Nie można wykluczyć, że oba państwa powrócą do prowadzenia wojny handlowej poprzez wprowadzenie ceł w handlu zagranicznym. Ewentualny konflikt gospodarczy z USA będzie oddziaływał w kierunku obniżenia rocznego tempa wzrostu w Chinach w najbliższych kwartałach.

Oczekujemy, że ze względu na oczekiwane łagodzenie polityki pieniężnej przez Ludowy Bank Chin oraz podwyższoną niepewność dotyczącą stosunków na linii USAChiny kurs USDCNY wzrośnie z obecnego poziomu 7,12 do 7,25 na koniec II kw. br. i będzie utrzymywał się na podwyższonym poziomie do końca roku. Wraz z prognozowanym przez nas ożywieniem gospodarczym w Chinach kurs USDCNY obniży się do 7,20 na koniec 2021 r. Biorąc pod uwagę naszą prognozę kursu USDPLN (por. tabela kwartalna) spodziewamy się osłabienia juana wobec złotego. Prognozujemy wzrost kursu PLNCNY z obecnego poziomu 1,69 do 1,84 na koniec br. i jego stabilizację w zakresie 1,83-1,84 w kolejnych kwartałach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!