Analizy i badania

Największe od 9 lat szanse na znalezienie nowej pracy

<p style="text-align: justify;"><strong>Plany rekrutacyjne polskich pracodawców na okres październik–grudzień przyniosą największe od 9 lat szanse na znalezienie nowej pracy – potwierdza opublikowany dziś raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Najlepsze perspektywy czekają na poszukujących zatrudnienia w Polsce północno-zachodniej oraz wschodniej, najwięcej pracowników będzie potrzebnych w produkcji przemysłowej i w budownictwie. W ciągu ostatniego roku Polska awansowała z 12. na 5. miejsce na liście 26 rynków regionu EMEA, w których będzie najłatwiej o pracę.</strong></p>

>

Ostatni kwartał 2018 roku przyniesie bardzo dobre perspektywy dla osób poszukuj?cych pracy. Potwierdza to prognoza netto zatrudnienia   polskich pracodawców na IV kwartał, która po korekcie sezonowej wynosi +14%. To najwyższy wynik od 9 lat. Zwiększenie zatrudnienia planuje 17% pracodawców w Polsce, 5% przewiduje redukcję etatów, a 77% deklaruje brak zmian personalnych. Bior?c pod uwagę wielkość przebadanych firm, największy wzrost zatrudnienia odnotowuj? przedstawiciele dużych organizacji (z prognoz? +29%), zaś najmniejszy mikroprzedsiębiorstw (+6%). Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju. W ujęciu kwartalnym wynik dla Polski poprawił się o 1 punkt procentowy, w ujęciu rocznym o 5 punktów procentowych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!