Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Oczekujemy, że RPP utrzyma niezmieniony poziom stóp procentowych (stopa referencyjna NBP równa 6,75%). Wsparciem dla status quo w polityce pieniężnej są wypowiedzi prezesa NBP na konferencji prasowej po kwietniowym posiedzeniu, który stwierdził, polityka pieniężna znajduje się w trybie wait-and- see i choć cykl podwyżek stóp procentowych nie został oficjalnie zakończony, to dał do zrozumienia, że jego wznowienie jest bardzo mało prawdopodobne (por. MAKROmapa z 11.04.2023). Oczekujemy, że treść komunikatu po posiedzeniu nie ulegnie znaczącym zmianom w porównaniu do dokumentu opublikowanego w kwietniu. Decyzja o utrzymaniu niezmienionych stóp procentowych w tym tygodniu będzie spójna z konsensusem rynkowym, a tym samym powinna być ona neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu zapewne odbędzie się również zwyczajowa konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP, która rzuci więcej światła na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Ostatnie wypowiedzi części członków RPP (m.in. I. Dąbrowskiego, G. Masłowskiej i H. Wnorowskiego) sugerują, że podczas konferencji prasowej może zostać poruszony temat możliwego terminu pierwszej obniżki stóp procentowych. Ewentualne sugestie A. Glapińskiego wskazujące, że RPP może rozpocząć cykl obniżek już w IV kw. br. będą w naszej ocenie oddziaływać w kierunku osłabienia złotego i spadku rentowności polskich obligacji.

 

Pełen artykuł

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!