Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Uważamy, że stopy procentowe zostaną obniżone o 50pb. Głównym argumentem na rzecz dalszego łagodzenia polityki pieniężnej jest silny spadek inflacji odnotowany we wrześniu (patrz poniżej). Niemniej jednak dostrzegamy ryzyko, że stopy procentowe mogą zostać obniżone w tym tygodniu w mniejszej skali niż zakładamy, co byłoby spójne z wypowiedziami prezesa NBP dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 25.09.2023). Zaznaczył on wówczas, że po dostosowaniu polityki pieniężnej we wrześniu przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi. Zgodnie z konsensusem stopy procentowe zostaną obniżone o 25pb w tym tygodniu. Tym samym materializacja oczekiwanej przez nas obniżki w wysokości 50pb oddziaływałaby w kierunku osłabienia kursu złotego i spadku rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu zapewne odbędzie się również zwyczajowa konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP, która rzuci więcej światła na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Uważamy, że będzie ona oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego i cen długu.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!