Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC

Oczekujemy, że zgodnie z zapowiedzianą na konferencji po majowym posiedzeniu pauzą w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej Fed zdecyduje się na utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie (docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej równy [5,00%, 5,25%]). Stabilizacja stóp procentowych byłaby spójna z konsensusem rynkowym. Dużo ważniejszy od samej decyzji będzie wydźwięk komunikatu i konferencji po posiedzeniu. Uważamy, że będą one utrzymane w jastrzębim tonie, sygnalizując możliwość wznowienia (w razie potrzeby) cyklu podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie. Podtrzymujemy nasz scenariusz bazowy, zgodnie z którym docelowy poziom stóp procentowych w USA został już osiągnięty. Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dobre dane oraz jastrzębie wypowiedzi niektórych członków FOMC dostrzegamy jednak ryzyko w górę dla tego scenariusza (na rzecz podwyżki o 25pb w lipcu). Więcej informacji w tym zakresie dostarczy również najnowsza projekcja makroekonomiczna członków FOMC. Kluczowym jej elementem będzie oczekiwany docelowy poziom stóp procentowych, który może zostać zrewidowany w górę o 25pb w porównaniu do marcowej projekcji i wyniesie [5,25%, 5,50%]. Oczekujemy, że wydźwięk komunikatu i konferencji po posiedzeniu FOMC będzie lekko negatywny dla kursu złotego i cen polskiego długu.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!