Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC.

Oczekujemy, że Fed zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o 25pb, a tym samym docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej wyniesie [5,00%, 5,25%]. Uważamy, że będzie to ostania podwyżka stóp procentowych w tym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Głównymi argumentami na rzecz utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w kolejnych miesiącach jest oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego (w tym recesja techniczna), prognozowany spadek inflacji oraz obawy o niekorzystny wpływ wyższych stóp procentowych na stabilność amerykańskiego sektora bankowego. W komunikacie po posiedzeniu FOMC zapewne odnotowana zostanie pauza w cyklu. Jednocześnie członkowie Fed zaznaczą, że dalsze podwyżki stóp nie są wykluczone i mogą zmaterializować się w razie potrzeby (np. w przypadku wolniejszego od oczekiwań spadku inflacji bazowej). Podwyżka stóp o 25pb w tym tygodniu byłaby spójna z konsensusem rynkowym i wyceną kontraktów terminowych. Niemniej jednak, wydźwięk komunikatu i konferencji po posiedzeniu będzie dosyć jastrzębi. W konsekwencji, oczekujemy, że decyzja FOMC będzie lekko negatywna dla kursu złotego i cen polskiego długu.

 

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!