Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC.

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe o 50pb, co będzie zgodne z konsensusem rynkowym. Uważamy, na konferencji po posiedzeniu EBC prawdopodobnie pojawią się informacje ze strony Ch. Lagarde dotyczące tempa zacieśniania polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. Z uwagi na inflację utrzymującą się na relatywnie wysokim poziomie wskaże ona na konieczność kontynuowania cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Po posiedzeniu poznamy również wyniki marcowej projekcji makroekonomicznej EBC. Uważamy, że tempo wzrostu gospodarczego w br. zostanie zrewidowane nieznacznie w górę, podczas gdy średniookresowa ścieżka inflacji nie zmieni się istotnie w porównaniu do prognozy opublikowanej w grudniu. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym stopa depozytowa osiągnie docelowy poziom 3,75% w czerwcu, niemniej jednak dostrzegamy ryzyko w górę dla tej prognozy. Naszym zdaniem, w trakcie konferencji EBC będziemy mieli do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

 

ZOBACZ PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!