Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu będzie dzisiejsza publikacja danych o marcowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce.

Prognozujemy, że dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do -0,7% r/r wobec -1,2% w lutym. W kierunku spowolnienia tempa spadku produkcji oddziaływała poprawa koniunktury w przetwórstwie przemysłowym odnotowana w badaniu GUS. Oczekujemy, że tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach bieżących zmniejszyło się do 6,6% r/r w marcu wobec 10,8% w lutym. W kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży oddziaływało pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz wyhamowaniewzrostu cen detalicznych. Nasza prognoza dynamiki produkcji przemysłowej kształtuje się powyżej konsensusu (-1,9%), a tym samym jej materializacja będzie lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Z kolei publikacja danych o sprzedaży detalicznej będzie naszym zdaniem neutralna dla rynków finansowych.

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!