Izba

Najnowsza wersja katalogu firm „Polish Industry for Nuclear Energy 2019” jest już dostępna w sieci

Publikacja prezentuje możliwości technologiczne polskich przedsiębiorstw w kontekście energetyki jądrowej.

Dlaczego tak ważne jest zaangażowanie polskiego przemysłu?

Energetyka jądrowa jest sektorem przemysłu o wysokich standardach bezpieczeństwa. Wymagania techniczne i organizacyjne w tej branży są porównywalne, a niekiedy nawet przekraczające wymagania obowiązujące w przemyśle chemicznym, lotniczym lub kosmicznym.
Dlatego rozwój energetyki jądrowej wspiera postęp techniczny, naukowy i cywilizacyjny kraju. Polski przemysł powinien postrzegać energetykę jądrową, jako możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów przy znacznym poziomie rentowności, które w skali całej gospodarki mogą utworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy.
Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce może również przyczynić się do przyśpieszenia rozwoju branż, w których wykorzystuje się te same lub pokrewne technologie, co w energetyce jądrowej. Są to np. produkcja bramek dozymetrycznych, sieciowanie radiacyjne kabli, produkcja zaawansowanych polimerów, itd.

Założenia dotyczące zaangażowania przemysłu wskazane w PPEJ

Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przewiduje podjęcie działań celem zapewnienia możliwie największego udziału krajowego przemysłu:
„Polski przemysł powinien w jak największym stopniu uczestniczyć w pracach związanych z budową polskich elektrowni jądrowych. Jego zaangażowanie w ten proces oznacza nie tylko utrzymanie już istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy, ale także możliwość istotnego skoku technologicznego. Takie podejście w pełni wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju gospodarczego kraju”.

Identyfikacja polskich przedsiębiorstw mających doświadczenie w sektorze jądrowym

Przemysł jądrowy cechuje się bardzo wysokim poziomem umiędzynarodowienia. Większość krajowych przedsiębiorstw realizowała w ostatnich już prace lub dostawy określonych komponentów dla elektrowni jądrowych lub innych obiektów jądrowych w kooperacji z zagranicznymi koncernami. W ostatnich 10 latach zidentyfikowano ponad 70 polskich przedsiębiorstw, które zrealizowały min. jeden projekt dla zagranicznych elektrowni jądrowych – głównie w UE, Rosji, Ukrainie, Kanadzie, Meksyku, Japonii. Krajowe przedsiębiorstwa poprzez włączenie się w łańcuchy dostaw światowych koncernów jądrowych uzyskują praktycznie nieograniczone możliwości realizacji prac poza granicami kraju.

Działania Ministerstwa Energii na rzecz zaangażowania przemysłu

Ministerstwo Energii dąży do jak najszerszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw, dlatego już teraz podejmuje działania aktywizujące krajowe podmioty, m.in. wspierając przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. W ostatnich kilku latach, z inicjatywy Ministerstwa Energii, zorganizowano szereg misji gospodarczych do krajów posiadających zaawansowany przemysł jądrowy (Wielka Brytania, Finlandia, Kanada, Francja). Zorganizowano również w Polsce giełdy kooperacyjne z udziałem polskiego, brytyjskiego i hiszpańskiego przemysłu jądrowego, którym celem było nawiązanie lub rozszerzenie bezpośrednich relacji handlowych.
W 2016 r. po raz pierwszy opracowano katalog „Polish Industry for Nuclear Energy” prezentujący możliwości technologiczne polskich przedsiębiorstw – w kontekście energetyki jądrowej. Najnowsza wersja katalogu z 2019 r. jest dostępna poniżej.

Możliwości współpracy z przemysłem jądrowym

Polski przemysł dysponuje bogatym doświadczeniem i kompetencjami, które pozwolą wielu krajowym podmiotom już teraz dostarczać produkty i usługi dla tej branży.
Przedsiębiorstwa zainteresowane rozpoczęciem lub rozwinięciem współpracy z przemysłem jądrowym zapraszamy do kontaktu z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Energii pod następującym adresem: Przemysl.Jadrowy@me.gov.pl

Do pobrania

Download Polish_Industry_for_Nuclear_Energy_2019.pdf  (PDF • 3 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!