Aktualności firm stowarzyszonych

Najlepsi doradcy podatkowi i innowacyjne rozwiązania są w CRIDO

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL">W 12. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita“ CRIDO Taxand zajęło pozycję lidera w 4 kategoriach.</p>

>

  • Andrzej Puncewicz – został wybrany najlepszym doradc? w postępowaniach podatkowych (po raz trzeci z rzędu).
  • Ewelina Stamblewska-Urbaniak – została wybrana najlepszym doradc? w zakresie cen transferowych (po raz czwarty z rzędu).
  • CRIDO Taxand zostało liderem w kategorii „Innowacje” za nowatorskie rozwi?zanie, pozwalaj?ce firmom oceniać i zarz?dzać skutkami finansowymi mechanizmu podzielonej płatności VAT.
  • CRIDO Taxand zostało liderem w kategorii „Wygrana przed s?dami administracyjnymi w przełomowych sprawach podatkowych” w kategorii „CIT” „za reprezentowanie 5 grup kapitałowych amerykańskich funduszy inwestycyjnych w około 200 postępowaniach s?dowych.”  

W ogólnym zestawieniu największych firm wg liczby doradców podatkowych CRIDO Taxand zajęło 6. pozycję, a wg przychodów 5. miejsce. Firma osi?gnęła też bardzo wysok?, pi?t?, pozycję w zestawieniu firm obsługuj?cych najwięcej spółek giełdowych.  

Otrzymaliśmy też wyróżnienia …  

W kategoriach indywidualnych wśród rekomendowanych doradców zostali wskazani Roman Namysłowski („VAT”) i Paweł Toński („doradztwo transakcyjne”), a CRIDO otrzymało wyróżnienie za zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa podatkowego.  

Na szczególn? uwagę, obok indywidualnych nagród i rekomendacji, które potwierdzaj? niesłabn?c? pozycję doradców CRIDO w swoich dziedzinach, zasługuje innowacyjne narzędzie Crido-CashFlow-Controller, które zostało uznane za najlepsze rozwi?zanie w kategorii „Innowacje” (w ubiegłym roku nagrodę w tej kategorii również otrzymało CRIDO Taxand za „Weryfikator obowi?zków TP”). W tegorocznym uzasadnieniu członków Kapituły konkursowej czytamy:  

  • Firma Crido ujęła nas proklienckim podejściem. W odróżnieniu od innych propozycji, które „utechniczniły” procesy zwi?zane z płatnościami zobowi?zań podatkowych, to rozwi?zanie wyróżnia się tym, że pokazuje skutki opodatkowania dla prowadzenia działalności gospodarczej (Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych).  
  • Narzędzie pokazuje, że podatki s? jednym z elementów prowadzenia biznesu, a zmiany w zakresie regulacji podatkowych wpływaj? w sposób istotny na cały biznes (Tomasz Zalewski, partner zarz?dzaj?cy w Wierzbowski Eversheds Sutherland).  
  • Kapituła doceniła Crido Taxand za szybkość reakcji na nowe przepisy. – Widać, że eksperci firmy nad?żaj? za rozwojem sytuacji, bo przecież mechanizm podzielonej płatności to nowa instytucja, któradopiero wchodzi w życie (prof. Ryszard Sowiński).  

Crido-CashFlow-Controller został opracowany przez ekspertów podatkowych z zespołu VAT i ekspertów z zespołu ds. modelowania finansowego w CRIDO Taxand na kilka miesięcy przed wejściem w życie nowych przepisów o MPP. Pozwala symulować konsekwencje w zakresie płynności dla biznesu, w zależności od wielu istotnych z punktu widzenia MPP zmiennych. Na bazie tego narzędzia powstał raport „Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansow? w firmie”, który można pobrać TUTAJ.

***  

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl,podatkiwbiznesie.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!