Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Najbliższe targi organizowane przez Targi Kielce

<p style="text-align: justify;"><strong><strong><strong>12 - 14 VI 2015 - <strong>VI Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO; <strong>22-24 VI 2015 - </strong><strong>XVI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO;</strong></strong> </strong>22-24 VI 2015 </strong>- V Europejski Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego EXPOSITIO; 29 - 30 VI 2015 - Targi i Konferencja Producentów Marek Własnych. </strong></p> <p><strong><br /></strong></p>

>

VI Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO

Współorganizowana przez PIP, największa i najważniejsza impreza branży pogrzebowej w Polsce już od 12 do 14 czerwca w Targach Kielce

Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO to wystawa, w czasie której można zapoznać się z kompleksow? ofert? usług pogrzebowych – od profesjonalnej organizacji pochówku, wyboru i zakupu nagrobka, aż po usługi z zakresu florystyki funeralnej.

NECROEXPO to wydarzenie, podczas którego swoj? ofertę prezentuj? najważniejsze firmy z branży, w tym między innymi wiod?cy producenci akcesoriów zwi?zanych z kompleksow? obsług? pogrzebu. Premiery nowych modeli trumien, urn, nowoczesne systemy komputerowe do obsługi pogrzebów czy zarz?dzania cmentarzami,  to zaledwie niewielka część produktów, jakie można zobaczyć w Targach Kielce. W zwi?zku z tym NECROEXPO to impreza, która może pochwalić się największ? liczb? branżowych zwiedzaj?cych w Polsce. Targi co roku odwiedza bowiem 1500 gości z blisko 21 krajów całego świata - Włoch, Estonii, Kanady, USA, Czech, Litwy, Ukrainy, Danii, Węgier, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Holandii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Francji, Hiszpanii i Polski. Z roku na rok targi s? coraz większe, o czym świadczy rosn?ca liczba wystawców i większa powierzchnia stoisk. Poprzednia edycja w 2013 była pod tym względem rekordowa - 107 firm i 2322m2. Rosn?ce statystyki sprawiły, że w ci?gu ostatnich lat wydarzenie zyskało miano największych w Europie Środkowo – Wschodniej targów pogrzebowych i cmentarnych. Potwierdzaj? to także wysokie oceny wystawców.

Podczas nadchodz?cej edycji po raz  pierwszy goście NECROEXPO będ? mieli okazję poznać bogat? ofertę świec i zniczy. To wszystko za spraw? premierowego Salonu Zniczy, będ?cego owocem współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Świec i Zniczy. Od lat wystawie w Targach Kielce towarzysz? mistrzowskie pokazy florystyczne oraz jedyna w Europie pod zadaszeniem Giełda Luksusowych Karawanów i Melexów.Na giełdzie prezentowane s? eleganckie samochody różnych marek pocz?wszy od bardzo starych po nowe spod igły. Przedstawiciele zakładów pogrzebowych podczas targów maj? okazję obejrzeć auta oraz kupić samochody.

NECROEXPO to nie tylko atrakcyjna ekspozycja. Osoby pracuj?ce w branży pogrzebowej zgłębiaj? tu swoj? wiedzę niemal z każdej dziedziny zwi?zanej z ich prac? zawodow?. Program imprezy uatrakcyjnia bowiem szereg szkoleń i konferencji z zakresu między innymi kosmetyki pośmiertnej i balsamowania zwłok, profesjonalnej obsługi klienta zakładu pogrzebowego, psychologii sprzedaży usług pogrzebowych, kontaktu z rodzin? zmarłego, zmian w prawie pogrzebowym prowadzone czy organizacji pogrzebów wyznaniowych i świeckich w Polsce.

Targi stanowi? doskonał? szansę na zaprezentowanie swojej oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Wysoki poziom i profesjonalizm organizacji NECROEXPO, a także działalność promocyjna poza granicami naszego kraju zyskała duże uznanie mediów ogólnych oraz branżowych, a w tym popularnego włoskiego magazynu branżowego Oltre Magazine.

XVI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO

22-24 VI 2015 Targi Kielce

XVI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO odbędzie się od 22 do 24 czerwca 2015 roku. Od lat ta wystawa przyci?ga do kieleckich targowych hal blisko 5000 zwiedzaj?cych, daj?c możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wyposażenia kościołów, nowymi technikami w budownictwie sakralnym oraz w dziedzinie konserwatorskiej. Bogactwo wystawianych tutaj eksponatów nawi?zuj?ce również do tradycji, sięga do nowoczesnej sztuki sakralnej. W ubiegłym roku swoj? ofertę prezentowało 300 wystawców z 13 krajów z całego świata. SACROEXPO to miejsce wymiany doświadczeń w kształtowaniu wnętrz sakralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb ludzkich, odwiedzane przez księży, architektów, historyków sztuki, producentów wyposażenia świ?tyń, rady parafialne, gospodarzy obiektów sakralnych oraz handlowców. Zapraszamy na najbliższe targi od 22 do 24 czerwca 2015 roku!

V Europejski Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego EXPOSITIO

22-24 VI 2015 Targi Kielce

V Europejski Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego EXPOSITIO oraz odbywaj?ca się równolegle XV Międzynarodowa Wystawa Budownictwa Zi Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO

będ? mieć miejsce od 22 do 24 czerwca w Targach Kielce. Ubiegłoroczn? edycję targów odwiedziło blisko 5 tys. gości z 18 krajów a swoj? ofertę zaprezentowało 280 wystawców z 13 krajów całego świata. EXPOSITIO i SACROEXPO to wystawy ł?cz?ce biznes z kultur?, wystawami, festiwalami oraz sztuk? sakraln?. To jedyne na świecie wystawy podczas których od 10 lat wręczany jest medal Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. W tym roku odbior? go Krzysztof Penderecki, Wincenty Kućma oraz Wydawnictwo Herder.

Zakres branżowy targów EXPOSITIO:

 • architektura muzeów
 • budownictwo
 • bezpieczeństwo
 • technologie ochrony środowiska i klimatu
 • wyposażanie i scenografia ekspozycji
 • serwis dla zwiedzaj?cych
 • usługi poradnictwa zawodowego
 • kasy biletowe
 • sprzęt audio
 • oświetlenie
 • sprzęt multimedialny, systemy interaktywne
 • edukacja muzealna
 • urz?dzenia do przechowywania i archiwizacji danych
 • zarz?dzanie
 • urz?dzenia do badań naukowych i transferu wiedzy w cyfrowym świecie

Targi i Konferencja Producentów Marek Własnych

Private Label Made in Europe PLME

Targi Kielce, drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej, zapraszaj? na drug? edycję Targów i Konferencji Producentów Marek Własnych PLME od 29 do 30 czerwca 2015 roku.

Europejski rynek detaliczny to coraz większa liczba produktów marki własnej w sprzedaży sieciowej. W Polsce ta liczba sięga 19%, i aż ok. 28% w sprzedaży samej żywności. Dyskontuj? wszyscy, bo konkuruj?: od delikatesów, poprzez hiper- i supermarkety, aż po luksusowe sklepy specjalistyczne.Produkty i usługi oferowane pod markami własnymi, czyli takie które najczęściej wytwarzane s? na zamówienie dużych firm i sieci handlowych, s? zwykle tańszymi alternatywami dla dobrze znanych lokalnych lub międzynarodowych marek. Rozwój private labels jest jednak obecnie priorytetem deklarowanym przez wszystkie sieci handlowe na całym świecie.

Targi i Konferencja Producentów Marek Własnych PLME to wydarzenie, które jest jedn? z nielicznych w Europie międzynarodowych platform biznesowych dla przemysłu marek własnych, miejscem spotkań producentów, odbiorców hurtowych i najważniejszych sieci handlowych z całego Starego Kontynentu. W ubiegłym roku na liście wystawców było ponad 100 firm z  Niemiec, Austrii, Włoch, Ukrainy, Litwy, Belgii, Serbii, Węgier i  Polski.

Targom towarzyszy konferencja, w której udział bior? prelegenci należ?cy do czołówki specjalistów rozwoju marki własnej w Polsce – przedstawiciele największych firm i instytucji. PLME to wydarzenie prestiżowe, gwarantuj?ce podejmowanie ważnych i interesuj?cych dla producentów kwestii oraz otwieraj?ce drogę do promocji marek własnych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!