Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Nagrody dla pracodawców wspierających różnorodność. Trwa nabór do pierwszej edycji konkursu

Nagroda Karty Różnorodności ma na celu wyróżnienie inicjatyw pracodawców z zakresu DEI (ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie). Swoje działania w tych obszarach mogą zgłaszać do konkursu firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy do 16 października br. Udział  jest bezpłatny.

Organizatorem konkursu jest Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. W jej ramach pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie inicjatywa skupia 281 pracodawców. 

Idea Nagrody Karty Różnorodności narodziła się przy okazji obchodów jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Do tej pory dokument w naszym kraju podpisało 281 podmiotów – firm, organizacji, uczelni, samorządów. Chcemy wyróżnić tych pracodawców, którzy realizują efektywne i widoczne działania na rzecz budowania spójności i równości społecznej w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach: DEI w biznesie, DEI w sektorze pozabiznesowym oraz DEI w samorządach. W kategorii DEI w biznesie poznamy laureatów w obszarach: partnerstwo (za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością), aktywizm korporacyjny (za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie), zarządzanie kryzysem uchodźczym (za działania na rzecz włączenia społecznego migrantów_ek), wolontariat pracowniczy (za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością), nowatorskie podejście (za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością).

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania (DEI – ang. diversity, equity, inclusion) mogą zgłaszać m.in.: firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (prywatne i państwowe), instytucje kultury, instytucje publiczne.

Działania, które można zgłaszać do nagrody, to m.in. inicjatywy  na rzecz wybranych grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, np. plan równości płci, polityka antydyskryminacyjna.

Jak zgłosić inicjatywę do nagrody?

Wybraną inicjatywę może zgłosić dowolna osoba poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kartaroznordonosci.pl/nagroda. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października br. Udział w konkursie nie wymaga opłat.

Inicjatywy z obszaru DEI w miejscu pracy będą oceniane przez specjalnie powołane jury, w którego skład wchodzą ekspertki i eksperci ze świata biznesu i organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród Karty Różnorodności nastąpi 1 grudnia br. podczas Gali zakończenia obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Warszawie.

Więcej informacji i regulamin: www.kartaroznorodnosci.pl/nagroda

Organizator: Karta Różnorodności

Patroni: Fundacja Ocalenie, Fundacja Share the Care, Fundacja TAKpełnosprawni, Polska Akcja Humanitarna (PAH)

Patroni medialni: NGO.pl, Personel Plus, PRoto.pl, PulsHR.pl

***

Informacje dla mediów:

Marta Tittenbrun
marta.tittenbrun(@)fob.org.pl
tel. +48 669 510 483  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!