Analizy i badania

Nadwyżka na rachunków obrotów bieżących

<p style="text-align: justify;">W maju ponownie została odnotowana nadwyżka na rachunków obrotów bieżących, jednakże była ona niższa niż w kwietniu (280 mln EUR wobec 941 mln EUR w kwietniu). Obniżenie salda rachunku bieżącego wynikało m.in. ze zmniejszenia nadwyżki na rachunku obrotów towarowych (175 mln EUR wobec 733 mln EUR) oraz niższego salda dochodów i usług.</p>

>

W przeciwnym kierunku oddziaływały natomiast wyższe transfery z Unii Europejskiej. Dynamika eksportu wzrosła w maju do 11,3% r/r wobec 6,7% w kwietniu, z kolei dynamika importu zwiększyła się z 6,2% r/r do 9,9% w maju, wskazuj?c na coraz silniejszy popyt krajowy. Oczekujemy, iż dalsze stopniowe ożywienie popytu wewnętrznego w najbliższych kwartałach przyczyni się do zwiększenia relacji deficytu w obrotach bież?cych do PKB, jednakże pozostanie ona na relatywnie niskim poziomie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!