Aktualności firm stowarzyszonych

Nadchodzące zmiany w prawie pracy i projekty nowych regulacji

<p style="text-align: justify;">Trwają nieustanne dyskusje dotyczące przepisów prawa pracy, które skutkują pojawianiem się nowych projektów zmian, a z początkiem 2019 roku w życie wejdą kolejne regulacje.</p>

>

1 stycznia 2019 r. wejd? w życie zmiany do  ustawy o zwi?zkach zawodowych.  Jakie zmiany zostan? wprowadzone?

W maju b.r. został przedstawiony  projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźb? kary  i zmianie niektórych ustaw.  Jakie nowe regulacje przewiduje?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy , który wprowadza skrócenie do  7 godzin dziennie czasu pracy pracownika będ?cego rodzicem lub opiekunem dziecka do 15. roku życia.  Co pracodawca powinien wiedzieć?

Do I czytania została skierowana w Sejmie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Pracy, która przewiduje  rozszerzenie uprawnień pracowników zarz?dzaj?cych zakładem pracy w imieniu pracodawcy.  Jakie uprawnienia będ? przysługiwały zarz?dzaj?cym?

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat uchwalonych i planowanych zmian w przepisach, z którymi warto być na bież?co. Jeżeli możemy wesprzeć Państwa dodatkowymi wyjaśnieniami – jesteśmy do dyspozycji.

Wioleta Polak  
radca prawny, counsel
zarz?dzaj?ca praktyk?
prawa pracy
wioleta.polak@wkb.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!