Partnerzy

Nabór wniosków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

<p style="text-align: justify;"><strong>Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 25 stycznia – 7 lutego 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.</strong></p>

>

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby zwi?zane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.  

Oto szczegóły dotycz?ce zasad, dokumentów i naboru wniosków:  

http://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/krajowy-fundusz-szkoleniowy  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następuj?ce  Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:  

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;  
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;  
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mog? udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!