Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed podniósł docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o 25pb do [4,75%; 5,00%], co było zgodne z naszą prognozą i oczekiwaniami rynku.

Z komunikatu po posiedzeniu został usunięty fragment, zgodnie z którym „pewne dodatkowe zacieśnienie polityki pieniężnej może być odpowiednie w celu sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego”. Został on zastąpiony deklaracją, zgodnie z którą Fed „określając stopień, w jakim dodatkowe zacieśnienie polityki może być odpowiednie na drodze do osiągnięcia celu inflacyjnego, weźmie pod uwagę skumulowane dotychczasowe zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi wpływa ona na aktywność gospodarczą i inflację, a także rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej”. Oznacza to, że w warunkach utrzymującej sięuporczywie wysokiej inflacji oraz dobrej sytuacji na rynku pracy Fed nie chce jednoznacznie deklarować przerwy lub zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu szef Rezerwy Federalnej J. Powell nawiązał do tego fragmentu komunikatu podkreślając, że decyzje co do dalszej polityki pieniężnej jeszcze nie zapadły i będą one podejmowane w oparciu o napływające dane. J. Powell przyznał, że podczas posiedzenia dyskutowana była przerwa w cyklu podwyżek, choć podkreślił, że nie była ona rozważana w kontekście majowego posiedzenia. Ponadto zaznaczył, że Fed „jest przygotowany by zrobić więcej”, o ile to będzie konieczne. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym Rezerwa Federalna zakończyła w maju cykl podwyżek stóp procentowych. Uważamy jednak, że nie można wykluczyć scenariusza alternatywnego, w którym Fed zdecyduje się na jeszcze jedną podwyżkę stóp o 25pb na czerwcowym posiedzeniu, co zależeć będzie od napływających danych o inflacji oraz z rynku pracy (pomiędzy majowym i czerwcowym posiedzeniem Fed pozna dwa raporty nt. zatrudnienia poza rolnictwem oraz dane o inflacji CPI za kwiecień i maj), a także sytuacji w amerykańskim sektorze bankowym.

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!